De statsansattes forhandlere har opgivet at nå til enighed med modparten, innovationsminister Sophie Løhde (V), om, hvor stor lønstigning de statsansatte skal have. »En konflikt er faretruende nær,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Udgivet d. 23. februar 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Efter seks dage – og nætter – med hårde, men frugtesløse forhandlinger, er overenskomstforhandlingerne på statens område nu brudt sammen.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har ikke været villig til at give de indrømmelser, der kunne sikre en aftale. Børn&Unge har forsøgt at indhente en kommentar fra ministeren, men det er ikke lykkedes.

De statsansatte har krævet lønforbedringer, der kan mærkes. Samtidig har de også ønsket at sikre frokostpausen som en del af arbejdstiden. Ingen af delene kunne man blive enige om, konstaterer de statsansattes topforhandler Flemming Vinther:

»Vi har meldt vores krav klart ud i god tid før forhandlingerne, og vi har brugt de sidste seks døgn på at finde løsninger ved forhandlingsbordet. Der er ingen grund til at gentage vores synspunkter, når arbejdsgiver ikke er villig til at komme dem i møde. Derfor har vi nu forladt forhandlingsbordet,« siger Flemming Vinther ifølge en pressemeddelelse.

BUPL’s forhandlinger er ikke brudt sammen – endnu

Forhandlingerne på statens område har også betydning for pædagogerne, for det er normalt aftalen på statens område, der også sætter rammen for, hvor store lønstigninger der kan blive til de kommunalt ansatte, herunder også pædagoger.

Men der skal stadig forhandles på det kommunale område, understreger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

»Det her betyder ikke, at der er sammenbrud på vores område. Vi har stadig nogle forhandlinger, vi skal færdiggøre, og vi skal forsøge at nå et forlig på det kommunale område.«

Men det er vel realistisk at forvente, at I styrer mod et sammenbrud i det kommunale forhandlinger, når der nu er sammenbrud på statens område?

»Med stor sandsynlighed er en storkonflikt rykket ret meget nærmere,« siger Elisa Bergmann, der endnu ikke ved, hvornår der bliver forhandlinger på det kommunale område. Hun forventer, at det bliver søndag.

Kommunernes Landsforening, som Forhandlingsfællesskabet (som BUPL er en del af) forhandler med, har allerede én gang under dette forhandlingsforløb vist , at man ikke har mandat til at lave en aftale om den økonomiske ramme, før statens aftale er på plads. I den forgangne weekend var Forhandlingsfællesskabet inviteret til forhandlinger om netop rammen, men der kunne ikke alligevel ikke forhandles, fordi statens forhandlinger stadig var i gang.

Klar til konflikt

Selv om sammenbruddet – endnu – ikke er en realitet på det kommunale og regionale område, så er de offentligt ansattes fagforeninger nu ved at gøre klar til konflikt. I første omgang er målet at sende omkring 10 procent af medlemmerne i strejke, hvis det kommer dertil.

Lige nu bliver der udpeget kommuner, hvor der skal strejkes, og planen på BUPL’s område er at koordinere med de faggrupper, som pædagogerne deler arbejdsplads med.

»Vi vil forsøge på vores område, både skole og 0-6-års-området, at lukke hele arbejdspladser,« siger Elisa Bergmann.

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvilke kommuner og arbejdspladser der bliver ramt af strejker, men i første omgang skal omkring 5.000 pædagoger ud og strejke.

Vi skal have del i opsvinget

Elisa Bergmann understreger, at hun bakker fuldt op om de statsansattes krav om lønforbedringer

»Efter en lavkonjunktur med magre overenskomster i 2011, 2013 og 2015, hvor vi lige har kunnet holde skindet på næsen, er der nu råd til mere. Politikerne kaster rundt med forslag til skattelettelser for milliarder. Vi skal også have en del af det opsving, vi er i, og ikke kun lønstigninger, hvor vi kan holde skindet på næsen,« fastslår Elisa Bergmann.

Inden det kommer så vidt som til strejker, skal Forligsinstitutionen dog se, om det kan lykkes at få parterne til at blive enige der. Forligsmanden har også mulighed for at udsætte en varslet strejke.