Få gode råd til, hvordan institutionen kan udarbejde en lønpolitik og lave lokale aftaler om løn.

Udgivet d. 24. juni 2020

I de private overenskomster er der ikke afsat midler til lokale aftaler om løn, men der er mulighed for at indgå lokale aftaler, hvis institutionens økonomi tillader det. Udgangspunktet for gode lønaftaler er en gennemskuelig lønpolitik.

Lønpolitikken skal være udtryk for en kobling mellem løn, pædagogiske værdier og praksis samt de ønskede og nødvendige kompetencer i den samlede personalegruppe. Kort sagt – hvordan ønsker institutionen at understøtte pædagogiske værdier og praksis med løn og kompetenceudvikling?

I pjecen som er skrevet af Accountor Institutionsservice A/S og BUPL i fællesskab, kan du få gode råd til, hvordan institutionen kan udarbejde en lønpolitik og lave lokale aftaler om løn.