Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaet er målrettet arbejdspladser og indfanger de mest relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på en arbejdsplads.

Opdateret d. 14. december 2021

Det indeholder 87 spørgsmål inden for områderne:

 

 

  • Arbejdets organisering
  • Krav
  • Samarbejde
  • Ledelse
  • Forandringer
  • Negativ adfærd
  • Trivsel i arbejdet

Spørgeskemaet bygger på et større spørgeskema til forskningsbrug ved navn ’Danish Psychosocial Questionnaire (DPQ)’. Dermed skal spørgsmålene give data af høj kvalitet.

OK at ’plukke’ i spørgsmålene

NFA anbefaler, at man anvender det nye spørgeskema i sin helhed, selv om det tager omkring 20 min. at besvare det. BUPL foreslår dog, at man som AMR/på arbejdspladsen plukker i spørgsmålene, hvis man oplever, at hele spørgeskemaet er for langt og tidskrævende.

De svar, som arbejdspladsen får, kan sammenlignes med et nationalt gennemsnit. BUPL understreger, at det i højere grad ville give mening, hvis man havde kunnet sammenligne sig med arbejdspladser inden for samme branche – og helst i samme kommune. En mulighed er, at fx alle institutioner i én kommune besluttede sig for at sammenligne sig med hinanden og være nysgerrige på, hvad de arbejdspladser, der har de bedste resultater, gør.

Find spørgeskema, nationale gennemsnitstal, dokumentationsrapport, mv. på NFA’s hjemmeside