Når den nye lov om minimumsnormeringer træder i kraft næste år, vil den også indeholde nye retningslinjer for tilsyn i daginstitutionerne. Lederforeningen i BUPL ser både positive og bekymrende elementer i det nye tilsyn.

Opdateret d. 8. november 2021

Af: Marie Bille, journalist / Foto: Colourbox,

Når rådhusklokkerne ringer, og champagnepropperne springer, så byder vi ikke kun et nyt år velkommen. Over hele landet udrulles også et nyt pædagogisk tilsyn, som er en del af lovkomplekset om minimumsnormeringer i dagtilbud.

I Lederforeningen i BUPL ser formand Eva Munck Immertreu både positive og bekymrende elementer i de nye retningslinjer, der skal erstatte den nuværende vage formulering i dagtilbudsloven. Her står nu blot, at kommunerne skal føre tilsyn, og det har givet kommunerne rig mulighed for lokal fortolkning.

Det nye tilsyn vil have ’minimumsstandarder’, der præciserer indholdet og processen omkring tilsynet. Det sker for at undgå, at tilsynet føres vidt forskelligt rundt omkring i kommunerne

Dialogen skal fremmes

Skal tilsynet blive en succes, er det afgørende, at det fremmer dialogen om pædagogisk kvalitet i kommunerne, mener Eva Munck Immertreu.

”Det er rigtigt fint og godt at have en dialog om vores pædagogiske praksis. Tilsyn er en måde for kommunerne, med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, at få et blik på, hvad de midler, som de har afsat, rækker til. De kan give os et overblik over bygningsmassen og den kvalitet, som vi har i institutionerne. Men det er supervigtigt, at det ikke alene bliver lederens problem, hvis tingene ikke fungerer,” siger hun.

Eva Munck Immertreu understreger, at der er forskel på de rammer og de børn, som forskellige institutioner har.

”Vi bliver en smule bekymrede, hvis man så sammenligner institutioner og vurderer, at den ene er god og den anden ikke så god. Og hvis man så derefter konkluderer, at det nok skyldes dårlig ledelse. Ledelse er bare et parameter ud af mange, og vi skal have rammerne og hele konteksten med i vurderingen.”

Vil skal undgå en gabestok

Eva Munck Immertreu hæfter sig særligt ved de nye bestemmelser i loven, der handler om opfølgning på tilsyn: Hvis tilsynet giver anledning til bekymring, skal kommunen udarbejde en handleplanen i dialog med lederen.

Her er samarbejdet vigtigt, understreger lederformanden:

”Vi har tidligere set eksempler på, at kommunen har offentliggjort tilsynsrapporten, uden at lederen har oplevet sig inddraget. Det kan let blive en form for gabestok, hvor lederen bliver hængt ud, og det skal vi for alt i verden undgå. Tilsynsrapporten skal offentliggøres, men det bør først ske, når der er udarbejdet en handleplan, og når der er handlet på de ting, der måtte være.”

Det ved vi om det nye pædagogiske tilsyn

Loven er endnu ikke vedtaget, så der kan stadig komme ændringer, men her er, hvad der ligger på bordet lige nu:

1. Tilsyn skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.

2. Kommunen skal både foretage anmeldte og uanmeldte tilsyn i institutionerne. Højt sygefravær eller klager kan udløse flere tilsynsbesøg.

3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynet er uvildigt. Det nuværende tilsyn er netop blevet kritiseret for at mangle regler for, hvem der kunne stå for tilsynet. Hvordan kommunen skal sikre uvildigheden, vil være op til de enkelte kommuner at definere. For eksempel om det skal være den samme person, der både fører tilsyn og sparrer med institutionen om udviklingen af praksis. Men den tilsynsførende må ikke have relationer til leder og personale, da det gør personen inhabil.

4. Tilsyn skal inddrage både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsyn. Hvilke typer kvantitative data står ikke nærmere beskrevet, men det kan dreje sig om registreringer af fx sygefravær samt samtaler og observationer i institutionen.

5. Observationer bliver en obligatorisk del af tilsynet. I kølvandet på TV2 dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’ blev det dokumenteret, at langtfra alle tilsyn indeholdt observationer i institutionerne. Det bliver nu lavet om.

6. Dialog med både leder og medarbejdere bliver obligatorisk ved tilsynsbesøgene.

7. Kommunen skal dokumentere tilsynet skriftligt og skal efter tilsynet gå i dialog med lederen om vurderingen. Dialogen kan foregå enten før eller efter den skriftlige dokumentation. Forældrebestyrelsen skal også orienteres.

8. Giver vurderingen anledning til bekymring, skal kommunen iværksætte et skærpet tilsyn og udarbejde en handleplan i dialog med lederen. Forældrebestyrelsen skal orienteres og har mulighed for at komme med bemærkninger.

9. Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre rammerne for tilsyn, dvs. hvordan kommunen bruger anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvordan kommunen vil sikre uvildighed, hvordan kommunen bruger data og observationer, samt hvordan processen er i forbindelse med skærpet tilsyn.

10. Minimum hvert andet år skal kommunen offentliggøre tilsynsrapporter for alle daginstitutioner.

Se lovudkastet her