Professionshøjskolen UC SYD har udviklet gratis værktøjer, som via aktionslæring kan bruges til at inddrage forældre og andre i løsning af særlige udfordringer.

Udgivet d. 9. september 2019

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist

UC SYD har været den danske del­tager i et fælles EU-projekt, ­SEMPRE, der har haft til formål at skabe rammer for, at borgere kan tage hånd om eget liv, ­handle og tage beslutninger.

Projektet har ­resulteret i udvikling af værktøjer, der kan guide og inspirere til mere og bedre brugerinddragelse.

Lektor Anette Nielsen, UC SYD, håber, at pædagoger og ledere vil benytte materialet til bruger­inddragelse gennem aktionslæring, som er ­beskrevet i guidebogen.

Hun betegner aktionslæring som en ­cirkulær aktions- og lærings­proces, hvor man sammen planlægger og udfører handlinger, der kan føre til håndtering af særlige udfordringer.

I hvilke situationer kan en institution bruge materialet om aktionslæring?

»Der kan for eksempel i en børnehave være problemer for forældre, der ­henter deres børn tidligt. De kan ikke finde barnet og skal have en pædagog til at hjælpe sig. Det har pæda­gogerne imidlertid ikke altid tid til, og forældrene må derfor gå rundt i institutionen, indtil de finder deres barn. De kan komme til at stå i en situation, hvor de afbryder en leg og må nogle gange tage sig af andre børn, der bliver kede af at få legen ødelagt. Hvordan løses sådan et problem? Her kan man vælge at arbejde med aktionslæring for at finde en løsning.«

Hvordan kan det gøres?

»Man nedsætter en aktions­læringsgruppe med forældre og pædagoger, der arbejder efter ­principperne i aktionslæring. Der kan hentes aktionslærings­skemaer på projektets engelsksprogede hjemmeside under ’ressourcer.’  I gruppen konkretiseres pro­blemet, og der formuleres forskellige ­muligheder for handlinger, som deltagerne udfører sammen eller hver for sig, af­hængig af hvordan de beskriver problemet. De fører ­logbog om deres handlinger og ­mødes under­vejs i lærings­gruppen, ref­lekterer, uddrager ­læring og ­justerer måske handlingerne ­undervejs. Til sidst reflekterer de, ud­drager læring og afrapporterer til de andre forældre og ansatte. Bagefter implementeres de ­ændringer og løsninger, der er udviklet undervejs.«

Kan I hjælpe med det?

»Ja, det er en del af UC SYDS aktiviteter at medvirke i lærings­forløb i den enkelte institution både i ­forhold til planlægning og af­vikling, og vi vil gerne udbrede den ­tænkning og måde at arbejde på. Den er meget lidt ­bureaukratisk, enkel, ressource­orienteret, handlings- og læringsrettet og derfor effektiv.«

Sådan får I fat i materialet

Værktøjerne kan frit hentes på hjemmesiden sempredk.dk

Gå ind på ’nyheder’ og videre ind på ’slutprodukter.’ Her ­ligger ­materialer og en aktions­læringsvideo. Materialerne er på engelsk, men danske udgaver kan ­rekvireres ved henvendelse til projektkoordinator og lektor Anette Nielsen, anni@ucsyd.dk.

 

Om projektet

Projektet var en del af EU-­projektet SEMPRE, og værk­tøjerne kan anvendes i mange sammenhænge, hvor der er behov for brugerinddragelse og handle­kraft. Et eksempel på et dansk projekt, som er beskrevet i ­materialet, er afholdelse af for­ældremøder i skoleregi for ­forældre af anden etnisk baggrund. Projektet er beskrevet på sempre-project.eu.