Mens den enkelte institution skal begrænse blanding af børn fra ’et par stuer’ i ydertimer, giver Børne- og Undervisningsministeriet nu tilladelse til, at børn fra flere daginstitutioner kan fællespasses for eksempel i Kr. Himmelfartsferien. Det forundrer og bekymrer BUPL-formand Elisa Rimpler.

Opdateret d. 20. maj 2020

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist, foto: Colourbox

Selv om Sundhedsstyrelsen for ganske kort tid siden frarådede det, er det nu tilladt at blande børn fra flere daginstitutioner på én institution. På den ene side må man kun i begrænset omfang blande børn mellem stuer på samme institution. På den anden side er der altså nu givet grønt lys for fællespasning på tværs af institutioner.

Det fremgår af en tekst om at leve op til en række forskellige anbefalinger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: ’Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.’

Med den formulering giver myndighederne samtidig grønt lys for, at børn fra forskellige institutioner kan blandes.

Det kan blive aktuelt i forbindelse med Kr. Himmelfartsferien, hvor mange forældre holder deres børn hjemme fredag, mens andre har et pasningsbehov.

Nogle kommuner har planer om at samle børnene på en enkelt eller på enkelte institutioner, men er det klogt? Det var et af spørgsmålene, da enhedschef fra Sundsstyrelsen Niels Sandø og BUPL-formand Elisa Rimpler mødtes på Facebook Live for at drøfte corona-forhold. Her gav Niels Sandø klart udtryk for, at det var en dårlig idé. Siden er der så kommet nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Sundhedsstyrelsen nu henviser til.

Og de tillader samling af børn fra flere institutioner.

Økonomi før sundhed

Formand for BUPL, Elisa Rimpler, er både forundret og bekymret over den nye melding.

»Det lyder som om, det afgørende mere har været et økonomisk end et sundhedsmæssigt hensyn. Man bruger elastik i metermål, når det handler om at få økonomien til at hænge sammen,« siger Elisa Rimpler og fastslår, at man i hvert fald ikke skal bruge børns trivsel som argument for at samle børn fra flere institutioner i forbindelse med ferier.

»Jo mindre børnene er, jo mere utrygt er det for dem at blive flyttet rundt mellem matrikler og at møde nye pædagoger, som de ikke kender. Det håndterer vi selvfølgelig, men der er ingen tvivl om, at man i kommunerne samler børnene af økonomiske grunde og dermed giver køb på det gode børneliv og trivslen. Det understreges så endnu en gang her, hvor økonomiske hensyn vejer tungere end børnenes trivsel, men åbenbart også det sundhedsmæssige,« siger BUPL-formanden.

For hende er det noget af en bedrift, at pædagogerne hidtil har kunne medvirke til et meget lavt smittetryk ved i dagligdagen i institutionerne at gøre alt for, at smitten ikke har kunnet brede sig. Det har været en stor indsats, hvor man har skullet leve op til en række krav.

»Pædagogerne har jo været ekstremt loyale og har overholdt alle regler i genåbningen. Hvis man nu politisk går på kompromis, skal man ikke komme og give pædagogerne og lederne skylden, hvis det er med til at forøge smitten. Det er alene et politisk ansvar, fordi man vælger at sætte økonomien før det sundhedsmæssigt forsvarlige,« siger Elisa Rimpler.

Giver ikke mening

Det var pædagog Lone Højer Frydkjær, der til mødet mellem BUPL-formanden og Sundhedsstyrelsens repræsentant på Facebook stillede spørgsmålet om fællespasning i forbindelse med ferier mv.

Hun arbejder i en børnehave i Hjørring, og her har kommunen meddelt, at der vil blive fællespasning fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

»Vi har jo gået og skilt børnene ad i mindre grupper og delt os i to zoner. Så lige pludselig skal de ud i én børnehave i kommunen, fordi der er fællespasning. Det giver jo ikke mening, når vi i hverdagen efterlever alle reglerne, og fordi der så er en lukkedag, så kan det pludselig tilsidesættes. Kommunen har skrevet ud til forældrene om fællespasning, og her skriver de, at alle kravene efterleves, men hvordan vil det komme til at fungere i praksis, når man samler børn fra flere institutioner?« spørger Lone Højer Frydkær.

Ja til alternativ pasning

Da de seneste retningslinjer blev lagt på ministeriets hjemmeside, stod der ikke noget om pasning og samling af børn på tværs af institutioner.

Det fik Børn&Unge til at til at spørge til retningslinjerne for det. Ministeriet svarede ved at sende retningslinjerne – nu med 12 ekstra ord, der giver kommunerne mulighed for at at blande børn fra forskellige institutioner:

Blanding af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Her er det særligt vigtigt med at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder. Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.’

Børn&Unge ville gerne have haft Børne- og Undervisningsministeriets svar på, om man ikke risikerer at starte nye smittekæder ved at samle børn fra flere institutioner på én institution til fællespasning.

Ministeriet har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen.