De stramme krav til skolerne om at holde børnene i deres stamklasser i skolen bliver afløst af hensigtserklæringer, når børnene skal i SFO. Der venter pædagogerne en kæmpeopgave med at skabe en mere normal hverdag for børnene.

Opdateret d. 5. februar 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Nu er retningslinjerne for genåbning af skole og fritidstilbud for børnene fra 0.-4. klasse på plads. Undervisning, spisning og frikvarter skal så vidt muligt foregå klassevis, og kontakt på tværs af stamklasser bør minimeres. Også i SFO skal man helst holde sig til faste grupper, som ikke nødvendigvis kan være det samme som klassen i undervisningstiden. Og børn og pædagogisk personale kan undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i ydertimerne, fremgår det af de nye retningslinjer.

BUPL’s formand Elisa Rimpler undrer sig over forskellen på skole og fritid:

”Hvorfor er der så stramme regler, når det handler om klassen, men så snart det er SFO, så er der kun nogle hensigtserklæringer om faste grupper,” spørger hun.

”Udfordringen er, at der er meget elastik i metermål over SFO-reglerne. Hvornår er det for eksempel ydertimer? Det fremgår ikke. Der er nogle tillidsfolk og lokale BUPL-fagforeninger, der får travlt med at kæmpe for, at pædagogerne får nogle trygge og sikre vilkår,” siger Elisa Rimpler.

Vi skal ikke spritte håndtag af

Skal genåbningen lykkes, er det også vigtigt, at der er styr på alt det praktiske omkring corona, herunder rengøring, fastslår Elisa Rimpler. Nogle kommuner har lagt op til, at man som personale skal kunne teste sine kollegaer:

”Pædagoger skal ikke bruge deres tid på podning eller på at spritte håndtag af. Vi skal have fuldt fokus på det trivselsarbejde, som er er så vigtigt nu, hvor børnene har været længe hjemme.”

Der vil komme flere konflikter

Pædagogerne kan se frem til en kæmpeopgave med at skabe en mere normal hverdag for børnene igen.

”Børnene skal finde sig til rette i fællesskabet igen. Det betyder, at der vil være flere konflikter, flere børn, som er sårbare, flere, som har ekstra behov for opmærksomhed og gode lange snakke. Det er alt sammen noget, vi skal sørge for – samtidig med at der skal være fordybende aktiviteter, man kan være fælles om, og god plads til at lege,” siger Elisa Rimpler.

Der skal være ressourcer nok

Derfor er det også nødvendigt, at pædagogerne sikres de fornødne ressourcer til dels til det store trivselsarbejde, dels til at holde børnene i de små faste grupper af børn og personale, som retningslinjerne anbefaler, påpeger Elisa Rimpler.

”Vi kan høre, at politikerne står i kø for at sikre, at der kommer ekstra ressourcer til skolerne. Der skal man huske, at SFO er en del af skolen. Det nytter ikke noget, at vi giver dobbelt op på voksne i alle fagtimerne indtil klokken 1 eller 2, og måske endda forkorter skoledagen, hvis man så smører normeringerne tyndere ud i fritidsdelen. 8 pædagoger kan ikke have mindre grupper med 280 SFO-børn,” fastslår Elisa Rimpler.

Læs de nye retningslinjer her