Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjerne for snotnæser. Og så har de skærpet retningslinjen for, hvornår børn skal testes for coronavirus, hvis en i klassen eller institutionen har fået påvist covid-19. Bliv klogere på de opdaterede retningslinjer her.

Opdateret d. 2. september 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Efter lang tids forvirring blandt pædagoger og forældre slår Sundhedsstyrelsen nu fast, at børn med snotnæser ikke automatisk skal sendes hjem fra skole eller børnehave.

Flere kommuner har for nyligt bedt forældre om at holde børn hjemme i to dage, hvis de har løbende næser. Også selvom der ikke er tegn på yderligere sygdom. Det fik flere forældre til at stille spørgsmålstegn, når nu snotnæser ikke er et symptom på covid-19.

Derfor har Sundhedsstyrelsen præciseret retningslinjerne i dag på TV2News. I sidste uge skærpede de flere af retningslinjerne. De fire væsentligste opdateringer er:

1. Børn med snotnæse skal ikke sendes hjem

Hvis barnet har snotnæse, er frisk og ikke udviser tegn på yderligere sygdom, må barnet gerne komme i børnehave eller skole. Hvis barnet har gult eller grøn snot og virker sløj, skal barnet blive hjemme. Det oplyser Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen i TV2News.

2. Hele klassen skal kun testes, hvis der ikke holdes afstand

Ifølge de opdaterede retningslinjer afhænger håndteringen af smitte af, hvorvidt afstandskravet på 1 meter er blevet overholdt.

Hvis eleverne har holdt 1 meters afstand til hinanden, og en elev bliver smittet, igangsættes en konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede. De nære kontakter skal testes to gange. Ud fra et forsigtighedsprincip skal der foregå en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejdere må vende tilbage igen, når de har fået svar på, at de ikke har covid-19, og hvis de ikke har symptomer.

Hvis anbefalingen om 1 meters afstand ikke er blevet overholdt, anses hele klassen/stuen/gruppen for at være nære kontakter og skal derfor testes to gange for covid-19. De skal være isoleret i hjemmet, indtil de modtager svar på testen.

Læs mere om smittehåndtering her.

3. Dagtilbud og fritidstilbud kan prioritere mellem børn igen

Hvis dagtilbud og fritidstilbud ikke kan tage imod alle børn pga. tiltag for at begrænse corona, så kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal foretages en såkaldt dimensionering. Det kan fx ske ved at begrænse den tid børnene må være i institutionen, ved forskudt mødetid eller ved at kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke børn der skal have ret til at være i institution. Her skal de børn, der har mest behov, have fortrinsret.

Dimensioneringen kan dog kun forekomme i ekstraordinære tilfælde og skal være den absolut sidste udvej.

Der skal udarbejdes en kort begrundelse for dimensioneringen, som sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tilbuddet skal foretages for en så kort periode som muligt og må højst vare i fire uger. Perioden kan dog forlænges med to uger ad gangen, hvis der er behov for det.

Læs mere om det her.

4. Skoler har pligt til at give nødundervisning

Hvis en skole ikke kan tage imod alle elever pga. corona, har de pligt til at tilbyde nødundervisning.

Nødundervisningen kan dog først komme på tale, hvis andre muligheder såsom udeundervisning eller undervisning på andre lokationer ikke kan lade sig gøre.

Skal nødundervisning iværksættes, skal det gøres, så snart beslutningen er taget. Nødundervisningen må højst foregå i fire uger.

Læs mere om nødundervisning her.