BUPL har slået alarm efter stigende smittetal blandt pædagoger, og nu opdaterer Ministeriet for Børn og Undervisning deres corona-retningslinjer i dagtilbud. De nye retningslinjer kalder på, at kommunerne træder i karakter og sikrer pædagogernes forhold, understreger BUPL.

Opdateret d. 18. december 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

De nye corona-retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet åbner først og fremmest for, at dagtilbudsloven i ekstraordinære tilfælde kan fraviges, så antallet af børn sænkes eller tilbuddet lukkes helt eller delvist ned. Det kan eksempelvis ske, hvis medarbejdere som følge af covid-19 sendes hjem.

Beslutning om dimensionering kan træffes af kommunalbestyrelsen, lyder det i retningslinjerne. Kommunalbestyrelsen kan dog også delegere beslutningskompetencen ud til en forvaltning eller dagtilbudslederne.

BUPL: Kommuner skal træde i karakter

BUPL-formand Elisa Rimpler lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set, at man gik over til nødpasning, indtil smittespredningen var under kontrol.

”Når det ikke sker, er det vigtigt, at kommunerne og forvaltningerne træder i karakter og bruger muligheden for at dimensionere antallet af børn, når der mangler personaleressourcer, tid og plads til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig sikre nogle forsvarlige pædagogiske rammer. Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte leder, som skal stå med afgørelsen af, hvilke børn der må komme og ikke komme,” siger Elisa Rimpler.

Forældre skal blive ude eller bære mundbind

Aflevering og afhentning af børn bør enten foregå udendørs eller ved at forældre bærer mundbind eller visir indendørs.

”Vi har længe presset på for, at det skulle være obligatorisk for forældre at bære mundbind i institutionerne. Vi har brug for, at forældrene kan komme indenfor både af hensyn til samarbejdet, men også fordi det er en kæmpe opgave at hjælpe alle børn af med overtøjet. Det er godt, at det nu sker. Men kravet om mundbind har været alt for længe undervejs,” siger Elisa Rimpler.

Pædagoger får ret til at gå med visir

Også pædagoger har ret til at anvende visir indendørs i dagtilbud, står der i retningslinjerne. Dog ikke mundbind, da det skal kunne sikres, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

Arbejdspladsen kan ifølge retningslinjerne overveje at stille visir til rådighed for pædagogisk personale, der ønsker at anvende dette i dagtilbud. Ifølge BUPL burde retningslinjerne her være gået skridtet videre:

”Det burde være en pligt, at arbejdsgiver stillede de nødvendige værnemidler til rådighed for medarbejderne,” siger Elisa Rimpler.

Se de nye retningslinger på uvm.dk.