De pædagogstuderendes organisation PLS har valgt ny ledelse. PLS vil især arbejde på at skaffe flere ressourcer til pædagoguddannelserne. Samtidig skal æstetiske fag og pædagogikken tilbage på skemaet.

Opdateret d. 17. november 2020

Af: Af Mikkel Kamp (journalist), Modelfoto: Colourbox

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har på sit årsmøde valgt ny ledelse og sat retningen for organisationens arbejde det næste år.

Og retningen er tydelig: Uddannelsen skal have flere muskler, hvis kvaliteten skal højnes.

Kirstine Haaber, faglig sekretær i PLS.

»Først og fremmest har uddannelsen brug for flere ressourcer. De skal blandt andet bruges på flere timer på skolen. Nu har vi i gennemsnit 12,5 time om ugen. Det er alt for lidt, og det skal hæves for at give uddannelsen et kvalitetsløft,« siger Kirstine Haaber.

Hun er nyvalgt faglig sekretær i PLS og udgør den daglige ledelse sammen med Mikkel Bøgh Eriksen, der er studerende på UCL Svendborg (se boks om ledelsen nedenfor).

 

Flere og bedre timer

Også indholdet i timerne skal ændres, mener PLS, som vil have pædagogik genindført som et selvstændig fag.

»Det er virkelig mærkeligt, at vi bliver uddannet til pædagoger uden at have faget pædagogik,« siger Kirstine Haaber.

Æstetik er et andet element, de studerende vil have tilbage på studiet.

»Som pædagoger er vi med til at danne børn og andre borgere. Det kan vi gøre på mange måder, blandt andet gennem forskellige æstetiske virkemidler. Som uddannelsen er nu, kan vi få nogle æstetiske elementer i valgfagene, men så vælger vi jo andre fra. Samtidig er der stor forskel fra sted til sted. Vi skal have de æstetiske fag ind som en fast del af uddannelsen,« siger Kirstine Haaber og tilføjer, at de pædagogstuderende også skal klædes bedre på til tværfagligt samarbejde.

 

Klima og feminisme

PLS har ikke kun meninger om uddannelsen. Også klima er et hot emne i studieorganisationen:

»Det er relevant, fordi vi er med til at danne og udvikle børn. De skal kunne tænke anderledes og komme med alternative løsninger på nogle af de problemer, vi står med. Som studieorganisation skal vi gå foran og vise, at det er vigtigt, for vi er en del af samfundet,« siger Kirstine Haber.

Det er lidt de samme tanker, der ligger bag, at PLS slog fast, at organisationen er feministisk.

»Det er vigtigt, at vi får ligestilling i Danmark. Vi skal for eksempel have reel ligeløn. Vi kæmper ikke kun for kvinder, men vi kæmper for ligestilling og lige rettigheder for alle,« siger Kirstine Haber.


 

Det mener PLS om pædagoguddannelsen
  • Der skal tilføres flere ressourcer til pædagoguddannelsen. De to procents nedskæringer, der har været de seneste mange år, skal føres tilbage til uddannelsen.
  • Æstetikken skal tilbage i uddannelsen, og der skal tilbydes flere valgfag på de enkelte uddannelsessteder.
  • Pædagogikken skal være det bærende element. Derfor skal pædagogik være et selvstændigt fag på pædagoguddannelsen.
  • Der skal være 25 undervisningstimer ugentligt på pædagoguddannelsen.
  • Det skal være en ret for pædagogstuderende at modtage feedback fra en underviser, når de løser obligatoriske opgaver på uddannelsen.
  • Praktikken skal SU-finansieres.

 

Den nye ledelse i PLS

Emil Amtoft, Københavns Professionshøjskole

Emma Svane, UCN Hjørring

Jesper Olsen, VIA Aarhus

Kasper Kirk UCN, Hjørring

Kirstine Haaber, faglig sekretær PHA Slagelse

Mikkel Bøgh Eriksen, faglig sekretær, UCL Svendborg