Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer fjerner kravet om at holde en meters afstand i skolen og fritidsordninger. Dagtilbud har udsigt til at vende tilbage til normale åbningstider og børneindtag. Men der er stadig restriktioner på blanding af børnegrupper og krav om ekstra hygiejne og rengøring.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye corona-retningslinjer for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritids- og klubtilbud. Kravene træder i kraft 1. august 2020. Her kan du se nogle af de væsentligste punkter:

Dagtilbud: Snart helt slut med kortere åbningstid

De nye retningslinjer betyder blandt andet, at fristen for implementering af den pædagogiske læreplan er rykket til 31. december 2020, så der bliver tid til gode, inddragende processer med at realisere og beskrive. Samme dato bliver frist for gennemførsel af sprogvurdering af de børn, som under normale omstændigheder ville have modtaget en sprogvurdering under nedlukningen og genåbningen.

Til gengæld skal dagtilbuddene følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien. Nødbekendtgørelsen ophører nemlig 1. august 2020. Det betyder blandt andet en, at man vender tilbage til de rammer for åbningstider og børneindtag, som gjaldt inden corona-epidemien førte til restriktioner. De fleste daginstitutioner er allerede vendt tilbage til normale rammer.

Anbefalingerne til ekstra hygiejne og rengøring gælder fortsat, men der åbnes lidt op for, at noget af det legetøj, som er svært at vaske, kan tages frem igen på bestemte, kontrollerede tidspunkter, hvor børn leger i små grupper.

Skole, SFO og klubber: Slut med krav om en meters afstand

I skoleklasser og SFO’er bliver kravet om at kunne holde en meters afstand fra 1. august ophævet inden for klassen eller gruppen i fritidsinstitutionen, og lærere og pædagoger må gerne undervise som normalt i forskellige klasser. Det anbefales stadig at holde afstand i andre sammenhænge, fx i kontakten med forældrene – og at overholde retningslinjerne for god hygiejne.

Til gengæld fortsætter restriktionerne på blanding af børnegrupper. Det får især indflydelse på mulighederne for at lave aktiviteter på tværs af klasser i skoletiden. Eller på tværs af grupper i fritidsinstitutionerne.

I SFO’er og fritidsinstitutioner anbefaler Sundhedsstyrelsen, at aktiviteterne så vidt muligt stadigvæk organiseres i faste grupper af børn og voksne. Grupperne bør som hidtil max være på 25-30 børn. De kan sammensættes omkring interesser på tværs af alderstrin.

Dog kan børn og pædagogisk personale undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper, når det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.

Se de fulde retningslinjer for grundskoler, SFO’er, fritidsklubber samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.