Med de seneste corona-restriktioner er det igen et krav, at forældre og besøgende i daginstitutioner, på grundskoler og i fritidstilbud og klubber bærer mundbind eller visir, mens pædagoger får ret til visir. Dertil opfordres alle kommuner nu til at følge en række smittenedbringende tiltag på børneområdet. Og nære kontakter ved husstandssmitte bør gå i selvisolation.

Opdateret d. 21. december 2021

Af: Trine Vinther Larsen, Journalister, Foto: Colourbox

Nu skal man ikke bare bære mundbind i for eksempel dagligvarebutikken eller i bussen.

Endelig lyttes der til pædagogers og BUPL’s opråb om at genindføre krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i landets daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

Kravet om mundbind eller visir ved aflevering og hentning i daginstitutionen eller i skolernes nødpasning både op til og efter jul er allerede gældende.

Det er indført fra den 19. december, efter at regeringen efter indstilling fra Epidemikommissionen over weekenden vedtog en række nye tiltag også på børne- og undervisningsområdet.

De nye retningslinjer gælder også efter nytår, herunder når skoler og SFO’er genåbner 5. januar. BUPL holder øje med eventuelle ændringer i retningslinjer over jul og nytår.

Pædagoger får ret til visir

Mens forældrene nu skal bære beskyttelse, når de færdes i institutionerne, skal pædagogerne selv fortsat være tæt på børnene uden at bære mundbind.

Det skyldes pædagogiske hensyn, som handler om børnenes mulighed for at se og forstå personalets mimik.

Dog skelnes der på børneområdet mellem brug af visir og mundbind. Og med de nye restriktioner bliver det en rettighed for det pædagogiske personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud at anvende anvende visir, hvis de ønsker dette for at beskytte både sig selv og andre.

Smittenedbringende tiltag udbredes

Smitten er tårnhøj over hele landet, og med de nye restriktioner gør regeringen det også klart, at den nationale model for tiltag ved høj smitte ikke længere blot omfatter områder med høj smitte, men derimod alle kommuner.

Tiltagsmodellen rummer en række anbefalinger til at bringe smitten ned og forebygge smitte, og anbefalingen fra Børne- og Undervisningsministeriet til alle kommuner er derfor blandt andet:

  • … at have skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • … at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • … at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
Nære kontakter ved hustandssmitte bør gå i selvisolation

Ikke bare kravet om mundbind til forældrene og anbefalingen af udendørs modtagelse af børn er nye tiltag, der kan give pædagoger lidt mere tryghed, når de hver dag går på arbejde som frontpersonale midt under en pandemi.

Gældende fra 20. december 2021 er der også på baggrund af den raserende smitte med Omikron-varianten udarbejdet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af nærkontakter: Fremover defineres nære kontakter kun som børn og voksne, som er udsat for smitte i hustanden. Og selvom børnene er uden symptomer, lyder en kraftig opfordring fra myndighederne om, at alle nære kontakter til smittede i hjemmet går i selvisolation og bliver testet på dag 1, 4 og 6 – symptomfrie børn under tre år anbefales dog stadig kke test. Og øvrige kontakter til en smittet udenfor hjemmet (for eksempel børn og pædagoger på stuen eller i skolen), anbefales blot en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 1 og dag 4. Det gælder for uvaccinerede såvel som vaccinerede (både 1., 2., og 3. stik) samt tidligere smittede, så længe man ikke udvikler symptomer på COVID-19.

De nye nærkontaktretningslinjer er også stadig kun en anbefaling, så daginstitutioner, skoler og fritidstilbud og klubber kan derfor fortsat ikke afvise børn, der ikke udviser symptomer, selvom de er nære kontakter til smittede i hjemmet.

Kan forværre personalemanglen

Nærkontakter, som har modtaget tredje vaccinationsstik og er uden symptomer, bør ifølge de nye anbefalinger om nærkontakt ved husstandssmitte stadig lade sig teste, men er undtaget anbefalingen om selvisolation. Og har man som nærkontakt i hjemmet været smittet inden for de seneste 12 uger, og er symptomfri, er man undtaget både isolation og test.

Men alle andre asymptomatiske nærkontakter ved hustandsmitte (vaccinerede med 1. eller 2. stik såvel som uvaccinerede) anbefales først at ophæve selvisolationen efter et negativt svar på PCR-testen på dag fire. Se uddybende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen her.

I uge 50 havde bare 7-9 procent af pædagogerne modtaget 3. vaccinationsstik, så mens de nye nærkontaktretningslinjer kan presse på for at børnene bliver holdt hjemme, kan de også betyde, at mange pædagoger med smitte i hjemmet må blive hjemme fra arbejde i en tid, hvor arbejdsmiljøet mange steder i forvejen er presset i bund af sygdom.