Sundhedsstyrelsen har netop udsendt nye anbefalinger for blandt andet koloni og forældredeltagelse i daginstitutionernes sommerfester. Se her, hvordan I kan fejre sommeren samt hvad I bør gøre, hvis et barn udviser symptomer på COVID-19 under kolonituren.

Opdateret d. 3. november 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Den gradvise corona-genåbning af samfundet er i gang, og foreløbig er situationen stabil.

Og nu åbner Sundhedsstyrelsen for, at blandt andet skoler, daginstitutioner og fritidstilbud igen kan holde sociale og faglige arrangementer som koloniture, fødselsdagsfejringer og sommerfester.

På trods af de gode nyheder har flere institutioner dog allerede set sig nødsaget til at aflyse eller udskyde sommerens sociale arrangementer.

Sommerfest: Forældre må komme med

Ifølge Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger bør sociale arrangementer som eksempelvis fødselsdagsfejringer eller sommerfester holdes inden for stamklassen eller de faste børnegrupper. I hvert fald, hvis de afholdes indenfor.

Foregår de sociale arrangementerne i daginstitutionerne udendørs, kan børn og voksne fra tre stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger deltage.

Forældre eller andre besøgende som eksempelvis søskende eller bedsteforældre må gerne deltage i sociale arrangementer. Det anbefales dog, at arrangementerne afholdes udendørs og under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

Koloni: Hold jer til de faste børnegrupper

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger åbner også for, at daginstitutioner, skoler og fritidsklubber kan afholde koloni, lejrskole og studieture over flere dage.

Mange institutioner rundt om i landet har allerede besluttet at aflyse årets kolonier. Men har man stadig planer om at afholde koloni, bør det Ifølge Sundhedsstyrelsen foregå inden for den enkelte faste børnegruppe, klasse eller hold.

Desuden er det vigtigt at sikre, at turen er forberedt på en måde, så der ikke opstår eksempelvis mylder ved afrejse eller uklarhed ved håndtering af opstået smitte undervejs.

Efterskoler og frie fagskoler kan arrangere lejrskoler for hele skolen, når overnatning organiseres ud fra primærgrupperne, og aktiviteter derudover organiseres ud fra de generelle anbefalinger om primærgrupper.

Sådan håndterer I mistanke om smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gives information til deltagerne eller deres forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger, herunder at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom.

Skulle der alligevel være en deltager, der er påvist smittet med COVID-19 eller hvis der opstår mistanke om smitte, skal den eller de berørte personer gå i selvisolation. De ansvarlige for arrangementet skal sørge for, at der er mulighed for selvisolation af den enkelte person, hvis der opstår mistanke om smitte. For konkrete anbefalinger om krav til selvisolation, henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om selvisolation.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med de nye anbefalinger opdateret sin liste med svar på ofte stillede spørgsmål om både dagtilbud og grundskolen.

Læs også BUPL’s svar på ofte stillede spørgsmål om corona.