I Sundhedsstyrelsens nye vaccineplan bliver alder den afgørende faktor for rækkefølgen af vaccinationer. BUPL er skuffede over, at pædagoger ikke prioriteres i vaccinekøen, men den nye plan åbner alligevel for tidligere vaccination af et flertal af pædagoger.

Opdateret d. 18. marts 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

BUPL har længe opfordret til, at pædagogerne skulle prioriteres først til COVID-19-vaccinerne blandt ’den øvrige befolkning,’ altså de omkring tre millioner danskere under 65 år, som ikke er i øget risiko for et farligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus.

Men det ønske bliver ikke en realitet. Det står klart efter at Sundhedsstyrelsen 17. marts offentliggjorde en ny vaccinationsstrategi. Her bliver alder den afgørende faktor for vaccinationsrækkefølgen af ’den øvrige befolkning.’

”Alder er og bliver den væsentligste faktor for et alvorligt forløb og dermed også for indlæggelse forårsaget af corona,” fortæller overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, til DR.

BUPL: Fortsat risiko for nedlukninger

Den nye plan vækker dog skuffelse hos BUPL. Her peger næstformand Birgitte Conradsen på, at daginstitutionerne er afgørende for, at samfundet kan fungere.

”Pædagogerne har stået – og står fortsat – i frontlinjen. Så længe pædagogerne ikke har fået vacciner, vil der være risiko for nedlukninger, som vi ser i øjeblikket. Derfor mener vi fortsat, det giver mening – både samfundsmæssigt og for pædagogernes tryghed og sikkerhed – at prioritere os blandt den øvrige befolkning,” siger hun.

Forskere: Ny strategi giver mening – også for pædagoger

Den nye aldersprioriterede vaccinationskalender giver dog god mening både sundhedsfagligt og samfundsmæssigt, vurderer Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet. Ældre mennesker har nemlig langt større risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, påpeger han.

Samme vurdering har Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet:

”En pædagog på eksempelvis 50 er overordnet set i større risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb end en pædagog på 30. Og de er begge i væsentligt mindre risiko end en person på 70,” siger han.

’Ikke grundlag for at vaccinere pædagoger tidligt’

Ønsket om, at pædagoger som samlet gruppe skulle vaccine-prioriteres, kunne blive svært at få realiseret, hvis man skal tro forskerne.

Allan Randrup Thomsen og Hans Jørn Kolmos ser ikke store sundhedsfaglige argumenter for en sådan prioritering, og de peger begge på, at en række faggrupper er i nærkontakt med mange forskellige mennesker på jobbet.

”Hvis pædagoger skal foran i vaccinekøen, hvad så med butikspersonale, politifolk samt taxa- og buschauffører? Pædagoger møder mange børn, som er snottede, men det gør eksempelvis skolelærere også,” siger Hans Jørn Kolmos.

Birgitte Conradsen peger dog på, at pædagoger til forskel fra disse faggrupper, ikke har mulighed for at bruge værnemidler:

”Afstand og mundbind er ikke foreneligt med det pædagogiske arbejde. Det var endnu en af grundene til vores opfordring om at prioritere pædagogerne til vaccinen,” siger hun.

Ny plan giver alligevel udsigt til tidlig vaccination

Den nye vaccinationsstrategi ser dog ud til at give en stor del af pædagogerne tilbud om vaccination væsentligt tidligere end den gamle plan.

Det skyldes blandt andet, at den nye plan forventes at mindske en række af de logistiske problemer, den tidligere plan er blevet kritiseret for.

De præcise tidspunkter for vaccination afhænger blandt andet af tilgængelighed af vaccinedoser, men med lidt held vil personer helt ned til 40 år – det omfatter to tredjedele af landets pædagoger – få tilbud om vaccination adskillige uger tidligere end de oprindeligt havde udsigt til.

Over en tredjedel af landets pædagoger – dem over 50 år – har udsigt til vaccinetilbud godt to måneder tidligere end med den gamle plan.

BUPL: Bekymring for yngre pædagoger i risiko

Alt, der peger i retning af, at pædagoger kan blive vaccineret så tidligt som muligt, er godt nyt, understreger Birgitte Conradsen.

”Det er positivt, at en lang række pædagoger kan glæde sig over udsigten til at blive vaccineret tidligt. Men jeg kan være bekymret for eksempelvis yngre pædagoger, som af forskellige grunde har en let øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. De er i forvejen bekymrede og hårdt pressede, og nu bliver udsigten til vaccination pludselig lidt længere. Dette kunne være undgået, hvis pædagoger var blevet prioriteret til vaccinen,” siger hun.

Læs mere om de forventede vaccinationstidspunkter for de forskellige aldersgrupper i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.