En tredjedel af forældre til børn i daginstitution har sendt syge børn i institution. Forældre og pædagoger efterlyser en politisk løsning, der giver forældre ret til at passe syge børn hjemme. Forsker i arbejds- og familieliv bakker op.

Opdateret d. 22. september 2021

Af: Marie Bille, journalist

Snotnæse, hoste eller ondt i maven?

Små børn kommer alligevel i daginstitution, fordi deres forældre ikke har mulighed for at passe dem hjemme. En tredjedel af forældrene til børn i alderen 0-6 år har sendt deres syge barn afsted i vuggestue eller børnehave, svarer de i en rundspørge, som Epinion har lavet for BUPL.

Svarene er indhentet i tiden før corona.

Men selvom forældrene under pandemien er blevet langt mere opmærksomme på, at børnene skal være raske, når de kommer i institution, kan det være rigtigt svært, hvis ikke umuligt, i praksis. Især for forældre i lavtlønsjob, som ikke har mulighed for at arbejde fleksibelt.

Det oplever Susanne Bødker, pædagog og konstitueret institutionsleder i Daginstitutionen Gudenåen og daglig leder i Børnehuset Fårvang, Silkeborg.

”Vi har nogle gange måttet ringe til forældrenes chefer for at sige, at ’du bliver nødt til at sende Hans hjem, så han kan hente sit barn’. De forældre har ikke den samme fleksibilitet som andre, der måske arbejder foran en skærm og har lettere ved at holde børnene hjemme, selvom det også kan være udfordrende,” siger hun.

Det er et kæmpestort problem

Når forældre sender syge børn afsted, er årsagen for langt de flestes vedkommende (76 procent) at forældrene ikke har mulighed for at blive hjemme fra arbejde. Over halvdelen af forældrene (56 procent) har selv meldt sig syg for at passe et sygt barn.

Susanne Bødker har flere gange siddet med børn, som er blevet afleveret i daginstitution, selvom de ikke er helt raske, simpelthen fordi forældrene ikke har haft mulighed for at passe dem hjemme.

”Det er et kæmpe problem for både forældre og dagtilbud, og børnene bliver kastebolde. Problemet er større, jo yngre børnene er, for vi ved, at de skal igennem alle de gængse børnesygdomme på et tidspunkt. Det er frygteligt belastende for både forældre, personale og børn. For alle.”

Forældre: Vi vil have ret at passe syge børn

Ifølge formand for forældreorganisationen FOLA, Signe Nielsen, viser tallene, at forældre står med et problem, de ikke selv har mulighed for at løse.

”Når børn bliver sendt syge i daginstitution, eller forældre må melde sig selv syge for at passe dem, er det et udtryk for, at vi mangler en rettighed i Danmark som familier. Forældrene bliver kaldt på arbejde, selvom børnene er syge, og det er så ubehagelig en situation at stå i og noget af det, der stresser børnefamilier allermest i dag,” siger hun.

Signe Nielsen efterlyser en politisk løsning på problemet, der giver forældre ret til at holde fri, så længe børnene er syge på linje med for eksempel Sverige, hvor begge forældre har ret til 60 omsorgsdage om året med deres syge børn.

”Regeringen må sætte sig og kigge på en rettighed til forældre, så de kan holde fri for at passe deres børn, når de er syge. For alle ved, at skoldkopper tager mindst 10 dage og ikke halvanden dag,” siger hun.

BUPL: ’Det er en ond cirkel’

Bitten Persson, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, peger på, at konsekvenserne rækker længere end til det enkelte syge barn og dets forældre.

”Når børn bliver afleveret, mens de stadig kan smitte, får de smittet de andre børn og pædagogerne. Det betyder højere sygefravær, og det er en ond cirkel at komme ind i. Når pædagoger er nødt til at sygemelde sig, bliver normeringerne endnu dårligere end dem, vi kender til i forvejen. Det sætter et pres på arbejdsmiljøet, som vi er nødt til at tage alvorligt,” siger hun.

Bitten Persson peger på, at smitte med RS-virus lige nu stiger voldsomt i daginstitutionerne. Hvis kommunerne samtidig slækker på rengøringen, som der har været særligt fokus på under corona, kan det blive en smittefarlig cocktail. Derfor er der behov for en løsning, som giver forældre mulighed for at passe børnene, til de er raske, mener BUPL.

“Det vigtigste er, at vi løser problemet. Og det gør man bedst ved at sikre alle en dagpengefinansieret ret til at holde fri for at kunne drage omsorg for syge børn. Eller for unge og ældre for den sags skyld. Så bør arbejdsmarkedet parter aftale at supplere op til fuld løn. Blandt andet for at sikre ligestillingen, så det ikke systematisk er kvinderne, som generelt set har en lavere indtægt, der bliver hjemme med syge børn, og så vi fremadrettet kan få familie- og arbejdsliv kan hænge sammen.”

Ekspert: Ret til barn syg er familiepolitik

Et borgerforslag om forældres ret til at holde fri med syge børn indtil de er raske, har været til afstemning i folketinget før sommerferien, hvor Enhedslisten, SF og Alternativet stemte for.

Men forslaget blev ikke vedtaget blandt andet med henvisning til, at det er op til arbejdsmarkedets parter at aftale sig frem til. Det argument giver professor i sociologi ved Roskilde Universitet og forsker i familie- og arbejdsliv Thomas P. Boje ikke meget for.

”Familiepolitik er jo ikke aftalestof,” siger han og uddyber:

”Retten til barn syg er en del af familiepolitikken, og det er en falsk forklaring at sige, at politikerne ikke må intervenere i arbejdsforholdene. Der gør politikerne på en lang række andre områder, for eksempel pension og beskæftigelsespolitik. Men lige præcis her, vil de ikke blande sig. Det er forkert.”

Læs Epinion survey for BUPL om ret til pasning af sygt barn