Udenrigsministeriet har netop opdateret sin rejsevejledning. Nu åbner lande med lavt smittetryk. Se her, hvordan du skal forholde dig i din ferie.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Colourbox,

Coronapandemien er ved at være under kontrol i nogle lande. Derfor har Udenrigsministeriet nu udsendt en ny rejsevejledning, hvor flere lande vil ’åbne’.

Et afgørende kriterium vil i den forbindelse være smittetrykket. For at være ’åbent’ skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Hvis et ’åbent’ land ryger over 30 smittede pr. 100.000 indbyggere, ændrer det status til karantæneland.

Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ’åbne’ eller ’karantænelande’.

Du kan læse mere her.

Du kan også følge med på Udenrigsministeriets app ’Rejseklar’, hvor alle rejsevejledninger ligger.

Rejser du til et ’karantæneland’ eller et land, der bliver lukket, mens du er der, så er her fem vigtige spørgsmål og svar

Sådan skal du forholde dig

Kan min leder forbyde mig at rejse til bestemte lande?
Din leder kan ikke forbyde dig at rejse til bestemte lande. Men det kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis du ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger. Hvis du er rejst på en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til og efterfølgende må gå på hjemmeophold, uden du på forhånd har aftalt det med din leder, kan din arbejdsgiver i yderste konsekvens sidestille det med udeblivelse og afskedige dig.

Skal jeg fortælle min leder, hvor jeg har været?
Hvis du har været i et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal du oplyse din leder om det. Du kan nemlig udgøre en potentiel højrisiko for arbejdspladsen – både for børn, unge, kolleger og forældre. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle præcis, hvilket land du har været i.

Skal jeg holde mig hjemme, når jeg er kommet hjem fra udlandet?
Hvis du planlægger at rejse til udlandet, bør du løbende følge med i Udenrigsministeriets rejsevejledning og anbefalinger. Du bør følge Udenrigsministeriets opfordring, som p.t. lyder på at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. De 14 dages hjemmeophold gælder, hvad enten der er tale om unødvendige eller nødvendige rejser.

Får jeg løn, hvis jeg skal gå på hjemmeophold?
Myndighederne bruger ikke længere ordet karantæne, men kalder det hjemmeophold. Udenrigsministeriet anbefaler, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derfor bør du – hvis du rejser til et sådant land – på forhånd have aftalt med din arbejdsgiver, hvordan de 14 dages hjemmeophold skal afvikles efter hjemkomst. Hvis du efter aftale med din leder kan varetage opgaver hjemmefra, har du krav på løn. Omvendt kan din arbejdsgiver afvise at betale løn under de 14 dages hjemmeophold, hvis I ikke har aftalt det.

Får jeg løn under sygdom, hvis jeg er blevet smittet med COVID-19 på min rejse?
Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald og du vil have ret til løn under sygdom – også hvis du har COVID-19. Hvis du har fået COVID-19 som følge af en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan din arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom og afvise at udbetale løn. Det vil være vanskeligt for arbejdsgiver at bevise, at du er blevet smittet under rejsen, men under alle omstændigheder skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Læs mere i ’Alle gode råd samlet et sted’