BUPL’s kongres 2018 vedtog en fornyet professionsstrategi, som både skal give en stærk profession indadtil og sikre faget tydelighed i omverdenen.

Opdateret d. 26. marts 2020

Af: Mikkel Prytz (journalist),

En stærk pædagogprofession i bevægelse. Sådan hedder BUPL’s fornyede professionsstrategi, som netop er blevet vedtaget på BUPL’s kongres.

Med 225 stemmer for og ingen imod var de delegerede enige om en strategi, som frem mod 2030 skal sikre, at pædagoger står stærkere både indadtil og eksternt mod offentligheden og samfundet i det hele taget.

Den nye strategi sætter kursen for BUPL’s arbejde med at udvikle professionen både lokalt og centralt, og det var derfor en spændt Elisa Rimpler, der som formand kunne sætte forslaget til debat og afstemning på kongressens anden dag.

Det gjorde hun blandt andet med henvisning til tidligere tiders håndværkerlaug, som hun kaldte for ’fortroppen for fagbevægelsen’.

»Der satte man, og sætter man fortsat, en stor ære i at udføre arbejdet, så man kan være stolt af det. Vi skal have en ambition om, at der skal være den samme stolthed for det pædagogiske håndværk. Og det skal kunne mærkes af alle pædagoger, at man er stolt af at være en del af pædagogprofessionen. Det skal professionsstrategien være med til at løfte,« sagde Elisa Rimpler.

Alle ved. Eller gør de?

Professionsstrategien har en vision om, at alle i Danmark i 2030 ’ved, at pædagoger fremmer social bæredygtighed i samfundet og gør mennesker til deltagere i fællesskabet gennem omsorg, dannelse og udvikling’.

Den vision gav anledning til debat blandt de delegerede. For er det udtryk for en nedladende holdning til befolkningen, når man siger ’alle ved’? Og hvorfor skal man på forhånd låse sig fast på et bestemt årstal ude i fremtiden?

Der var dog ikke flertal for at pille i visionen i det dokument, der blev endeligt vedtaget på kongressen.

»Alle ved, hvad en læges betydning er for samfundet. Alle ved, hvad en sygeplejerske betyder, og på samme måde skal alle også vide, hvad formålet med en pædagog er,« som Kim Bent Ager fra BUPL Østjylland sagde det.

Strategi på tre ben

Der er tre ben i professionsstrategien. For det første er der fokus på, at pædagoger og ledere er med til at udvikle faget og professionen.

For det andet lægger strategien op til, at pædagoger og ledere bruger deres viden og faglighed i debatten om det pædagogiske område.

Og for det tredje er der fokus på at styrke pædagoguddannelsen og pædagogers efter- og videreuddannelse.

Det var kongressen i 2016, der vedtog at sætte gang i arbejdet med en ny professionsstrategi. Med vedtagelsen besluttede kongressen i år samtidig at gøre status på arbejdet med strategien på de kommende kongresser.

Fire delegerede stemte blankt.

Se BUPL’s professionsstrategi