Podcast: Børn med handicap – inklusion eller ulighed?

I denne episode af Børn&Unge Podcast stiller forsker Kurt Bendix Olsen spørgsmålet, om man ved at se forskelligt på behovene for børn med handicap og børn uden handicap kommer til at grave grøfterne mellem børnene større. Et spørgsmål, der også optager pædagogerne i Børnehuset Lunden i Gentofte.