Ny lønaftale for ledere på dagtilbudsområdet i Holbæk er på plads efter langvarige forhandlinger. Knasterne har handlet om ligestilling med skolelederne, og at det skal afspejle sig i lønnen.

Opdateret d. 25. februar 2019

Af: Malene Mølgaard, journalist,

Efter to år og 11 måneders tovtrækning er BUPL Midtsjælland og Holbæk Kommune blevet enige om en lønaftale for dagtilbudsledere. Aftalen betyder, at lønnen i højere grad kommer til at matche opgaven for kommunens områdeledere, der har ansvar for strategi, økonomi og ledelse af de pædagogiske ledere i store distrikter med op til 12 børnehuse i hver. Ikke mindst betyder aftalen, at områdelederne på dagtilbudsområdet endelig nærmer sig lønmæssig ligestilling med skolelederne.

”Det er et vigtigt signal, at vi på den forhåndsaftalte løn kommer til at matche skoleledernes aftale, da de overordnede ledelsesopgaver er helt analoge. Vi kommer ikke helt op på samme niveau, men tæt på,” siger Claus Clemmensen, der er faglig konsulent i BUPL Midtsjælland og har ført forhandlingerne for lederne.

Det netop indgåede resultat betyder, at områdelederne for skole og for dagtilbud nu har fået samme forhåndsaftale, mens de individuelle tillæg nærmer sig hinanden.

”Vi er landet på et niveau tæt på løntrin 52 for områdelederne, og det er en relativt god aftale – men opgaven er også stor,” understreger Claus Clemmensen.

Indtil for tre år siden var Holbæk Kommunes dagtilbud organiseret i otte distrikter med distriktsledere, som havde ansvar for distrikternes børnehuse med pædagogiske ledere og nogle steder en afdelingsleder. Men fra sommeren 2016 blev den fysiske struktur ændret fra otte distrikter til fire store områder, der hver har en områdeleder for skolerne og en områdeleder for dagtilbud. Samtidig indførtes en ny ledelsesstruktur, hvor de to tilsammen varetager den overordnede strategiske ledelse af et område og skal kunne træffe beslutninger på hinandens vegne. Desuden komplicerer det opgaven, at lederne også har fået ledelsesopgaver på tværs af matrikler og både skoler og dagtilbud med ansvar for emner som fx sprog eller overgange.

Krav og knaster

”At dele så stor en kommune op i kun fire distrikter med en masse matrikler, det stiller krav til lederne. Det er en stor og kompliceret opgave at lede på en struktur med så store enheder, men også at skulle kunne lede på tværs af opgaver og organisationen. Derfor skal der være et lønniveau, som matcher opgaven,” påpeger Claus Clemmensen, som i tæt samarbejde med områdelederne har holdt fast i det krav om ligestilling og anerkendelse i næsten tre år.

”Vi har haft utroligt svært ved at se, at der skulle være forskel på lønniveauet for områdelederne for skolelederne og for dagtilbudslederne. De er beskrevet som ligeværdige ledere i det samme system, og de pædagogiske områdelederes opgaver er fuldt ud lige så komplicerede som skoleledernes opgaver. Når man sidestiller folk ledelsesmæssigt, så skal det også afspejles i lønnen. Derfor har vi bidt os fast i bordkanten,” siger han om knasterne, der har handlet om at nå et niveau, så lederne på dagtilbudsområdet også føler reel ligestilling.

Anerkendelse af opgaven

Aftalen har stor betydning for værdigheden og motivationen, fortæller en af de fire områdeledere, Dorte Hansen. Hun er områdeleder for Dagtilbud Skovvejens syv børnehuse og dagplejen og sætter pris på, at lederlønnen endelig er på plads.

”Det betyder meget, at aftalen endelig er på plads, fordi det har været en lang proces. Og den her lønaftale er en kæmpestor anerkendelsen af både vores ansvar og den kompleksitet, der er i stillingen med strategiske ledelse, udviklingstiltag og sammenhængskraften mellem skole og dagtilbud,” siger Dorte Hansen, der har ansvar for et samlet budget på omkring 65 millioner kroner for sine otte matrikler.

Holbæk Kommunes nye chef for kerneopgave Læring og Trivsel, Julie Becker, er også glad for, at aftalen endelig er landet, og hun lagde selv store kræfter i at få den lukket.
”Det her er en aftale, alle parter kan være glade for. Dagtilbudsledere har en stor og vigtig opgave og ikke mindst derfor er det vigtigt, at aftalen er på plads, for det er ikke motiverende at gå og være uafklarede om så længe,” siger Julie Becker.


FAKTA
Områdeledernes lønaftale i Holbæk Kommune
Forhåndsaftalen om områdeledernes grundløn er aftalt til løntrin 51 plus et årligt tillæg på 49.592 kroner. Dertil kommer individuelle løntillæg på mellem 17.000 og 22.000 niveaukroner årligt baseret på personlige kompetencer, funktioner og ekstra arbejdsopgaver fx på grund af socialt belastede områder.