DPU har oprettet en ny enhed for forskere, der på forskellig måde beskæftiger sig med den pædagogiske profession.

Opdateret d. 11. november 2019

Af: Mikkel Kamp (journalist), Modelfoto: Colourbox

Pædagoguddannelsen. Pædagogisk faglighed. Pædagogisk ledelse. Sådan lyder tre ud af en lang række emner, som forskere i en ny forskningsenhed på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, arbejder med. Fællesnævneren for forskerne i enheden er, at de beskæftiger sig med forskellige aspekter af pædagogers uddannelse og arbejde.

»Vi samler forskere, som går op i den pædagogiske profession. Det handler om at dele og udvikle viden mellem forskere med forskellige forskningsmæssige tilgange«, fortæller lektor Kirsten Elisa Petersen, der er en af initiativtagerne til og koordinator for forskningsenheden, som har fået navnet ‘Den pædagogiske profession – kompetencer, professionalitet og praksis’.

Afsæt for ny forskning

Der bliver ikke oprettet nye forskerstillinger eller bevilget ekstra penge til den nye enhed. Alligevel kan den være en gevinst for forskning i pædagogers uddannelse og praksis, forudser Kirsten Elisa Petersen.

»Vi får skabt et forum på tværs af fagområder, hvor vi på møder fortæller hinanden om, hvad der rører sig. Forskere fra DPU har længe arbejdet med og forsket i dette felt, men denne nye samling af kræfterne kan være med til at styrke dialogen om den forskning, som allerede er i gang, og samtidig kan det være afsæt til at udvikle ny forskning og nye samarbejder,« siger lektoren.

En ekstra gevinst ved den nye enhed er, at DPU har oprettet en hjemmeside, hvor pædagoger og andre løbende kan finde nye forskningsresultater om faget.

Besøg hjemmesiden

Husk at samarbejde

Hos BUPL hilser Lasse Bjerg Jørgensen den nye enhed velkommen.

»Det er positivt, at de på DPU samler kræfterne i forhold til forskning i børn og pædagogik. Jeg håber bare, at de også er åbne for at kommunikere og samarbejde med andre interessenter. For eksempel Center for Daginstitutionsforskning på RUC,« siger medlemmet af forretningsudvalget.

Selv om der ikke følger penge til mere forskning med den nye forskningsenhed, er der potentiale, mener Lasse Bjerg Jørgensen.

»Der er bestemt et positivt potentiale i, at forskerne på DPU samarbejder om de midler, der er til rådighed. Men vi vil stadig arbejde for, at der bliver oprettet et ph.d.-råd på området, som skal på finansloven, så vi kan få opbygget mere viden om faget,« siger han.

Rækker ud til omverdenen

Kirsten Elisa Petersen er enig i, at forskningsenheden skal række ud og invitere til yderligere samarbejde med den pædagogiske praksis, fagforbund, kommuner, professionshøjskoler og andre relevante aktører på området.

»Og jeg er meget enig i, at det er vigtigt at arbejde på at få oprettet et ph.d-råd på området. Pædagogernes profession er jo en af de største professioner i Danmark, og det er også en af de professioner, der arbejder med både med børn, unge, voksne og ældre. Det er et utroligt vigtigt forskningsområde – og et område, hvor forskning og viden er helt centralt,« siger lektoren fra DPU.


Ny forskningsenhed med mange temaer

Forskerne i enheden ‘Den pædagogiske profession – kompetencer, professionalitet og praksis’ arbejder blandt andet med disse temaer:

  • Den pædagogiske professionsuddannelse
  • Efter- og videreuddannelse af pædagoger
  • Pædagogisk ledelse i praksis og uddannelse
  • Faglighed, professionalitet og kompetencer
  • Tværprofessionelt samarbejde og relationer med afsæt i den pædagogiske profession
  • Professionens arbejde i forskellige institutionelle kontekster med børn, unge og voksne
  • Professionen i et samfundsmæssigt perspektiv
  • Komparative studier af den pædagogiske profession og professionsuddannelsen i nordisk og international sammenhæng
  • Teoretiske begreber og forståelser knyttet til den pædagogiske professions arbejde (f. eks. relationer, omsorg, trivsel, udvikling og læring – og disse begrebers betydning for den pædagogiske profession)