God faglig ledelse er enormt vigtig for medarbejdernes motivation, for den faglige udvikling og for kvaliteten af arbejdet, lyder budskabet fra seniorforsker Bente Bjørnholt fra VIVE. Hun skal nu undersøge, hvordan god faglig ledelse af pædagoger udfolder sig på fritidsområdet.

Opdateret d. 24. september 2021

Af: Marie Bille, journalist

Hvordan bedriver man faglig ledelse i fritidsinstitutionerne? Og hvilken betydning har det for pædagogernes motivation, faglige udvikling og for kvaliteten i institutionerne?

Det skal en gruppe af forskere fra VIVE undersøge med seniorforsker Bente Bjørnholt i spidsen.

Forskerne har netop modtaget en bevilling fra BUPL’s forskningsfond på 667.000 kroner til projektet, der løber frem til 2023.

”Vores hypotese er, at faglig ledelse er rigtig, rigtig vigtig. Både for pædagogernes motivation, for den faglige udvikling og for den faglige kvalitet i institutionerne. Det er erfaringen fra andre områder, at god faglig ledelse er med til at underbygge medarbejdernes motivation og faglige udvikling, både hos den enkelte og gennem en faglig kultur i organisationen,” siger Bente Bjørnholt.

Den faglige kerne i arbejdet er typisk det, der driver og motiverer medarbejderne.

Hvis man som pædagog har en ledelse, der kan understøtte, give feedback og sparre på, hvordan man udvikler sig fagligt, giver det energi til den enkelte pædagog og til hele organisationen, forklarer forskeren.

”Ledelse er mere end drift, administration og strategi. Medarbejderne er blevet pædagoger for at gøre en forskel. Når ledelsen har et fagligt indhold, kan det rykke noget hos pædagogerne,” siger hun.

Ledelsen er kommet længere væk

På skoleområdet viser mere og mere forskning, at faglig ledelse er rigtigt vigtigt, og det bliver i stigende omfang prioriteret i forskningen.

Der findes til gengæld ikke ret meget viden om betydningen faglig ledelse af pædagoger på fritidsområdet. Det videnshul skal forskningen være med til at fylde ud.

”Hele fritidsområdet er underbelyst i forskningen. Den viden er vigtig, især fordi vi står med en udfordring efter skolereformen, hvor skoledagene er blevet længere, og det betyder mindre tid for børnene i fritidsinstitutionerne. Det rejser spørgsmålet om, hvordan ledelsen kan sikre, at pædagogfagligheden kan udfolde sig også i de nye rammer,” siger Bente Bjørnholt.

Hun fortæller, at nogle pædagoger oplever, at ledelsen er rykket længere væk, mens lærerne har overtaget den faglige ledelse af fritidsområdet.

”Hvad betyder det for pædagogernes motivation og for kvaliteten i institutionerne? Det skal vi undersøge,” siger hun.

Vi gør betydning af pædagogisk faglighed synlig

Forskerne skal bruge både interview og spørgeskemaer til at undersøge, hvordan god faglig ledelse folder sig ud i forskellige typer af fritidsinstitutioner, hvem der varetager opgaven, hvordan den er organiseret, og hvilken betydning det får for pædagogernes kerneopgave.

Undersøgelsen er vigtig, også fordi den kan være med til at synliggøre betydningen af pædagogernes faglighed i forhold til at udvikle børnene, mener Bente Bjørnholt.

”Der er meget fokus på det faglige i løbet af skoledagen, men i fritidsinstitutionerne kan pædagoger håndtere de sociale og trivselsmæssige udfordringer, som også er i et barns liv. De har muligheden for at se andre sider af børnene og kan arbejde med fællesskaberne. Men hvis fritidsinstitutionerne skal have børnene til at komme, skal de være et attraktivt tilbud. Her spiller god faglig ledelse en vigtig rolle,” siger Bente Bjørnholt.

Det vil forskerne undersøge

I projektet ’Faglig ledelse, pædagogisk udvikling og oplevet kvalitet i fritidsinstitutionerne’ undersøger forskerne, hvordan faglig ledelse udøves i forskellige fritidsinstitutioner, og hvilken betydning det har for pædagogers motivation, faglige udvikling og den faglige kvalitet i institutionerne.

Forskere bag projektet er Bente Bjørnholt, Louise Ladegaard Bro, Katrine Nøhr, Nanna Høygaard Lindeberg fra VIVE.