Fokus på mikroovergange giver bedre sammenhæng i børns hverdag og færre konflikter, viser nyt aktionsforskningsprojekt.

Opdateret d. 29. marts 2018

Af: Miriam Lykke Schultz, journalist

Børn i dagtilbud oplever mange små skift i løbet af en dag. Fra legepladsens mylder, gennem en trang garderobe og videre til frokostbordet.

Overgangen fra én aktivitet til en anden placerer ofte børn i en venteposition, der kan skabe uro og konflikter. Løsningen er at skabe større sammenhæng i børnenes dagligdag, viser et stort dansk aktionsforskningsprojekt ’Barnet i centrum’.

»Børn får mange gange i løbet af en dag at vide, at de skal stoppe med det, de er i gang med, fordi de skal i gang med noget nyt. Her bliver de samtidig sat i en venteposition, mens de voksne har travlt med at klare det praktiske, så alle hurtigt kan komme i gang med den næste aktivitet’,« siger Ole Henrik Hansen, der er leder af projektet og lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet.

»Når børnene ikke får tilbudt at deltage i noget meningsfuldt i overgangene, går de ikke alene glip af læring og udvikling. De bliver samtidig overladt til sig selv, hvilket ofte resulterer i gråd og konflikter, som pædagogerne efterfølgende skal bruge tid på at udrede,« siger han.

Kopper i børnehøjde

Løsningen er at inddrage børnene i mikroovergangene, som man kalder dem. Det kan ske ved at invitere dem med i de praktiske opgaver, mener Ole Henrik Hansen.

»Børnene skal være aktive deltagere i dagens gøremål og selv være med til at forberede næste aktivitet for eksempel omkring spisesituationerne. Man kan jo stille madkasserne og kopperne ned i børnehøjde, så børnene i højere grad selv kan hjælpe til,« siger Ole Henrik Hansen og tilføjer, at det ofte kun kræver små justeringer, og at det skaber en følelse af fællesskab, når børnene bliver inddraget.

»Mikroovergange er ikke bare noget, der skal overstås. De kan med fordel fyldes med meningsfulde aktiviteter, hvor børnene lærer at være selvhjulpne og oplever nærvær og empati fra de voksne. Det skaber mere engagement end at vente på, at en voksen gør noget for dem. Og de bliver stolte, når de har besejret flyverdragten eller har hjulpet med at dække bord,« siger han.

Slip kontrollen

Nogle af de institutioner, der deltog i projektet, fokuserede på overgangen fra stue til legeplads. Her blev de opmærksomme på, at de tit skynder sig at få børnene i tøjet på bekostning af nærvær og anerkendelse af børnene. Garderoben var blevet et sted, hvor fokus var på målet – at komme ud på legepladsen – frem for på barnet.

Ifølge Ole Henrik Hansen skal pædagogerne skrue ned for styringen og op for børnenes medansvar.

»Børnenes dag skrider ingen steder. Det er inde i hovedet på pædagogerne, at det ofte skrider, og det skal de lære at håndtere. Det er vigtigt, at de øver sig i at slippe kontrollen og deres egen dagsorden. For der kan ligge rigtig meget kvalitetspædagogik for børnene i de små overgange, hvis bare de får lov at være med.«

Læs her hvordan Børnehuset Rærsangervej fik fokus på nærvær og trivsel gennem bedre microovergange.

Og læs hele inspirationshistorien i Børn&Unge nr. 4


BAG FORSKNINGEN

Otte danske kommuner har deltaget i forskningsprojektet ‘Barnet i Centrum’. 130 pædagoger har sammen med tre forskere analyseret mikroovergangene i hverdagen. Derefter har de arbejdet med løsninger til at indrette dagen, så den i højere grad bliver på børnenes præmisser.