Rasmus Edelberg, ny formand for Skole og Forældre, mener, at pædagoger har en oplagt rolle at spille i skolen. Skolebestyrelserne kan være med til at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger, fremhæver han.

Opdateret d. 26. november 2018

Af: Af Steffen Hagemann, journalist / Foto: Skole og Forældre,

Pædagogernes faglighed spiller en stor rolle i det gode børneliv. Det mener Rasmus Edelberg, der i weekenden blev valgt til landsformand for Skole og Forældre, som er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Den 44-årige Rasmus Edelberg afløser Mette With Hagensen, der de seneste seks år har varetaget formandsposten. Han er dog ikke et ubeskrevet blad, for han har haft tre år som næstformand i Skole og Forældre.

Rasmus Edelberg sidder i skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg, hvor børnene Anton, 11 år, og Ida, 9 år, går. Til daglig er han sekretariatschef for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Udbetaling Danmark udbetaler blandt andet folkepension og boligstøtte.

Skole og Forældre har også kåret pædagoger til Danmarksmestre i skoleudvikling. Læs her hvorfor.

Børnenes trivsel er centralt

Rasmus Edelberg vil blandt andet have fokus på at få sænket klassekvotienterne, har han lovet. Men han har også blik for pædagogernes rolle i skolen.
»Pædagogernes faglighed er jo i spil i forhold til trivsel, og børnenes trivsel står fuldstændig centralt for forældre og for velfungerende skoler, for uden trivsel ingen læring,« siger Rasmus Edelberg,

Derfor har pædagoger en oplagt rolle at spille i skolen, pointerer han.

»Heldigvis har pædagogerne fået en udvidet funktion i de seneste par år. Det har været lidt svært mange steder at få pædagog-lærer-samarbejdet til at fungere ordentligt. Jeg tror også, ledelserne rundt omkring har skullet vænne sig til, hvordan organiserer vi det, hvordan sikrer vi, at de teams har nogle faste tidspunkter at mødes på, og rent praktisk lærer hinanden at kende. Det er jo to kulturer, der har skulle finde sammen,« siger Rasmus Edelberg om arbejdet med at få implementeret folkeskolereformen.

På Ny Hollænderskolen har et pædagog-lærerteam været nomineret til Politikens undervisningspris. Læs mere her.

Vi kan styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Skolebestyrelserne kan spille en stor rolle i at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger, understreger Rasmus Edelberg.

»I år har vi fået mandat af undervisningsministeren til at få forelagt skemaerne til godkendelse. I den forbindelse kan skolebestyrelsen lægge vægt på, at når man laver skemaer, så skal der skabes rum og plads til bedre teamsamarbejde, herunder lærer-pædagog-samarbejdet. På den måde får man skabt en bedre kultur, og nogle bedre resultater. Jeg har selv erfaring med, at det virker,« siger han.

Det gode børneliv

Rasmus Edelberg ser ikke kun på pædagogernes arbejde i skoletiden.

»Pædagogernes faglighed spiller en kæmpe rolle for at sikre et godt børneliv. Børnenes liv er jo spændt ud mellem hjem, skole og fritid. Når børnene går fra skolen hen i SFO’en eller klubben, så er der pædagoger, der går med, eller er der. Det kan vi bruge til noget, og det skaber sammenhæng for børnene. Det skal vi bygge videre på,« siger han.