Gennem en årrække har pædagoguddannelsen ikke givet de studerende de nødvendige pædagogiske kompetencer, og det mærker både nyuddannede og deres erfarne kolleger, viser en ny evaluering. Minister vil sende flere penge, og BUPL ser frem til, at uddannelsen nu endelig får et løft.

Opdateret d. 23. november 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Pædagoguddannelsen har længe været udsat for skarp kritik: Underfinansieret, for få undervisningstimer, for dårlige praktikforløb og for dårlig kobling mellem uddannelse og praksis.

Kritikken, som blandt andet er kommet fra BUPL, førte blandt andet til, at forhenværende uddannelsesminister, Ane Halsboe Jørgensen (S), i november 2019 afsatte et engangsbeløb på 127,5 millioner kroner til uddannelsen.

Nu understreger en ny – og længe ventet – evaluering fra netop Uddannelses- og Forskningsministeriet, at kritikken af pædagoguddannelsen har været særdeles berettiget: Uddannelsen har brug for et løft.

Arbejdsgivere: Nyuddannede er ikke klar til praksis

Et af de helt store kritikpunkter i evalueringen er, at pædagoguddannelsen i alt for ringe grad klæder de studerende fagligt på til at kunne klare sig i pædagogjobbet.

Kun 23 procent af de arbejdsgivere, der har ansat nyuddannede pædagoger de seneste år, vurderer ifølge rapporten, at uddannelsen har klædt de nye kolleger ordentligt på til det, der venter dem i praksis.

Og de nyuddannede selv er næsten lige så kritiske: Kun 37 procent af dem mener, at uddannelsen har klædt dem ordentligt på.

Kompliceret og travl hverdag kræver stærk uddannelse

Det, at pædagoguddannelsen ikke klæder de studerende godt nok på, er problematisk både for de studerende selv og for de erfarne kolleger, de som nyuddannede skal løfte de pædagogiske opgaver sammen med.

For pædagogjobbet stiller store krav til den faglige dømmekraft i en hverdag, som mange steder er travl, påpeger BUPL-formand Elisa Rimpler:

”Pædagoger skal ikke kun have en stor praksisviden. Vi skal også kunne forholde os til ny viden og reflektere over eksempelvis de pædagogiske metoder, vi får anvist fra kommunen. Det kræver en stærk pædagoguddannelse. Og derfor er det vigtigt, at evalueringen nu slår det fast, som blandt andre BUPL længe har påpeget: At der er behov for at styrke uddannelsen,” siger hun.

BUPL og professionshøjskoler: Send flere penge

Efter at have læst evalueringen ser Elisa Rimpler dog gode forudsætninger for, at pædagoguddannelsen kan styrkes:

”Evalueringen viser, at de studerende er gode til omsorgs- og relationsarbejdet, og mange af kritikpunkterne i rapporten er der allerede en bevidsthed om både hos Kommunernes Landsforening, på Christiansborg samt på professionshøjskolerne,” siger hun.

Hvis pædagoguddannelsen fremover skal klæde de studerende bedre på til pædagogjobbet, kræver det flere undervisningstimer, samt mere feedback og vejledning. Og det koster penge. Et trecifret millionbeløb, hvis man spørger BUPL.

Også hos Danske Professionshøjskoler, som står for pædagoguddannelserne, understreger næstformand Camilla Wang, at et løft af uddannelsen kræver flere midler:

”Der er blandt andet brug for at investere i flere undervisnings- og -øvelsestimer, mere feedback og vejledning samt en bedre sammenhæng mellem uddannelse og praktikken. Den opgave er vi klar til at tage på os, men det kræver, at Folketingets partier prioriterer flere penge til pædagoguddannelsen,” siger Camilla Wang i en pressemeddelelse.

Minister: Vi vil sende flere penge

Ifølge Uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen (S), er regeringen ’parat til at løfte det økonomiske grundlag for uddannelsen’ på baggrund af kritikken i evalueringsrapporten:

”Det handler om økonomi, og det handler om, hvordan uddannelsen er strikket sammen. Vi skal have tydeligere fokus på de praktiske færdigheder, og sammenhængen mellem praktik og undervisning skal være bedre, ligesom vejledning og antallet af timer er nogle af de steder, hvor det ikke fungerer godt nok,” siger han til P1 Morgen.

Elisa Rimpler understreger, at hun har hørt ministerens ord, og at BUPL vil kæmpe benhårdt for, at Folketinget rent faktisk sender de nødvendige midler til at styrke pædagoguddannelsen.

Læs hele evalueringen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hver femte nye pædagog: Uddannelsen har ikke rustet mig godt nok

For at følge op på den reform af pædagoguddannelsen, som Folketinget vedtog i 2013, igangsatte regeringen i juni 2020 en omfattende evaluering af pædagoguddannelsen.

Evalueringen viser, at både nyuddannede, praktikvejledere og arbejdsgivere oplever en række mangler ved den nuværende pædagoguddannelse. Blandt resultaterne er:

  • 18 procent af de adspurgte nyuddannede mener, at uddannelsen ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har klædt dem ordentligt på til det, der venter dem i praksis.
  • 19 procent af de adspurgte arbejdsgivere – personaleledere på pædagogiske arbejdspladser – oplever, at uddannelsen ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har klædt de nyuddannede ordentligt på til det, der venter dem i praksis.

Kilde: Evaluering af pædagoguddannelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, november 2021.

Evalueringen bygger på en række analyser gennemført af enten Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) eller Danmarks Statistik på opdrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.