Med den netop vedtagne dagtilbudslov har legen fået en større betydning og læringsbegrebet en bredere forståelse, mener Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL’s Forretningsudvalg. Allerede inden vedtagelsen arbejdes der lokalt for at implementere den nye lov, blandt andet i BUPL Hovedstaden, som har holdt flere møder med Københavns Kommune.

Opdateret d. 24. maj 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

En ny dagtilbudslov med en styrket pædagogisk læreplan, et større fokus på pædagogiske læringsmiljøer og en styrket evalueringskultur i danske daginstitutioner. Det var, hvad Folketinget i dag vedtog, efter at lovforslaget om en ny dagtilbudslov var til tredjebehandling på Christiansborg.

Der var bred tilslutning til forslaget, som blev vedtaget med 97 stemmer for. Enhedslistens ni tilstedeværende folketingspolitikere stemte dog imod.

Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer og medlem af Forretningsudvalget i BUPL, har været med til at udforme den master, der ligger bag den styrkede pædagogiske læreplan. Og han håber, at mange pædagoger nu vil lægge mærke til, at legen har fået en mere central plads i lovteksten, end den tidligere har haft.

»Vi bevæger os væk fra den tænkemåde, der har været udbredt på det seneste, nemlig at børn i daginstitutionen skal lære for at kunne begå sig i skolen og senere hen på arbejdsmarkedet. Vi går tilbage til det, der egentlig altid har været udgangspunktet i dansk daginstitutionstradition – at det at lære og at udvikle sig i et dagtilbud skal forstås bredt. Børn skal lære at begå sig i livet, at indgå i fællesskab med andre, at forstå sociale relationer. Alt det og meget andet hører til læringsbegrebet i et dagtilbud,« mener Lasse Bjerg Jørgensen.

Tænk det småt

Den nye dagtilbudslov ventes at træde i kraft 1. juli. Ifølge Lasse Bjerg Jørgensen betyder det dog ikke, at hele den pædagogiske praksis vil blive vendt på hovedet fra den ene dag til den anden.

»I tæt samarbejde med KL (kommunernes forening, red.), Børne- og Kulturchefforeningen og Børne- og Socialministeriet har vi i BUPL aftalt at prøve at realisere dagtilbudsloven på den bedst mulige måde, så vi ikke går ud og fejer den gode praksis, der er i institutionerne, af banen, men bygger videre ovenpå det, der foregår i forvejen,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Lasse Bjerg Jørgensen opfordrer hver enkelt pædagog til at læse det nye pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven igennem og tænke småt, når loven skal føres ud i livet i institutionerne. Foto: Ulrik Jantzen

»Jeg vil derfor opfordre hver enkelt pædagog til nu at læse det pædagogiske fundament, der er blevet vedtaget med den nye lov, og blive fortrolig med de begreber, det indeholder. Det handler blandt andet om at sætte mål for et pædagogisk læringsmiljø og om at fokusere mere på daginstitutionens evalueringskultur,« tilføjer han og giver pædagogerne i landets daginstitutioner dette råd med på vejen:

»Når man eksempelvis kigger på den styrkede evalueringskultur, så tænk det småt. Det er de små ting i hverdagen, der er med til at skabe forandringer. Når man står i en svær situation med et barn eller en børnegruppe, så tal med kollegerne om, hvad vi kunne have gjort anderledes, og prøv det af næste gang. Det er i sidste ende det, der ligger i en stærk evalueringskultur.«

Fortsæt arbejdet

Den nye dagtilbudslov betyder, at mange pædagoger efter sommerferien vil vende tilbage til en arbejdsplads under en ny lovgivning. Derfor er der allerede nu et stort arbejde i gang mange steder lokalt for at aftale, hvordan de nye intentioner i dagtilbudslovgivningen føres ud i livet.

Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, samarbejder med Københavns Kommune om at realisere intentionerne i den netop vedtagne dagtilbudslov.

Blandt andet i København, hvor BUPL Hovedstaden og andre faglige organisationer har holdt flere møder med Københavns Kommune for at diskutere implementeringen af den nye lov.

»Institutionerne i København arbejder i forvejen med nogle pejlemærker, som blandt andet handler om refleksion over den pædagogiske praksis. Hvordan kan vi arbejde videre med de pejlemærker i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, så pædagogerne kommer til at opleve det i forlængelse af det, de arbejder med i forvejen? Det er noget af det, vi kigger på i samarbejde med forvaltningen,« siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

Fyrtårne skal løftes

Forud for den nye dagtilbudslov, som netop er vedtaget, indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet en økonomisk aftale, som skal gøre de nye tiltag i loven realiserbare.

Blandt andet er der blevet sat midler af til, at der blandt pædagoger skal udpeges såkaldte ’faglige fyrtårne’, som skal have et kompetenceløft. Det er endnu et element, BUPL Hovedstaden og Københavns Kommune ifølge Henriette Brockdorff er begyndt at diskutere.

»Fra vores side er det vigtigt, at vi kommer hele paletten rundt, så der er fokus på alle seks læreplanstemaer i uddannelsen af de faglige fyrtårne. Og det ser heldigvis ud til, at kommunen er optaget af det samme,« siger hun.

Ikke over puslebordet

Henriette Brockdorff håber, at pædagoger med den nye lov vil opleve, at deres kompetencer kommer i brug, at der bliver lyttet til deres faglighed, og at de får mere lejlighed til at reflektere over den sammen med deres kolleger.

»Jeg kan dog godt være bekymret for, om der er sat de nødvendige ressourcer af til, at vi eksempelvis kan sikre udbredelsen af en styrket evalueringskultur,« siger Henriette Brockdorff.

»I dag er vi i en situation, hvor det er svært at få tid til refleksion. Det er svært at sætte gang i en professionel evalueringskultur, hvis den skal foregå mellem to pædagoger henover puslebordet, mens de skifter børn. Det er en opgave, der kræver både mere tid og flere ressourcer,« slår hun fast.