Det er for første gang nogensinde blevet lovfæstet, at legen er et afgørende element i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Den nye dagtilbudslov er fremsat, og forsker Andreas Rasch-Christensen og BUPL ser det som en sejr.

Opdateret d. 2. marts 2018

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist, Foto fra Colourbox

Hvad skal børn lære, hvad skal pædagogerne i landets daginstitutioner fokusere på, og hvad skal de kommende skolebørn forberedes på?

Det er nogle af de spørgsmål, som den netop fremsatte ændring af dagtilbudsloven forsøger at svare på. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale, der står bag den politiske aftale, hvor legen spiller en afgørende rolle i den pædagogiske læreplan.
Læs forslaget her.

Andreas Rasch-Christensen har siddet i Børne- og Socialministeriets mastergruppe, der har udarbejdet anbefalinger til lovforslaget. Han er forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College. Han mener, at selvom legen kan virke som en indlysende del af daginstitutionernes praksis, er det helt nyt, at den bliver nævnt i en dagtilbudslov. Og det er en sejr, siger han.

»Når man taler om den gode praksis i dagtilbuddene udefra, er det typisk børns sproglig udvikling, kvoter og stopprøver, der bliver nævnt. Det er også vigtige elementer, men legen som miljø er fuldstændig afgørende,« siger Andreas Rasch-Christensen.

Et forslag i børnehøjde

Dagtilbudsloven skal sætte nye rammer for, hvad børn skal lære i landets vuggestuer, dagplejer og børnehaver, og nu når den er fremsat, mangler den at blive behandlet i Folketinget over tre omgange for at blive indført. Andreas Rasch-Christensen mener, at det, der gennemsyrer forslaget til lovændring, er børneperspektivet.

»I forslaget er der et børnesyn, hvor det at være barn har en værdi i sig selv. Børnefællesskaber er helt afgørende og legen, ofte den spontane, er enormt betydningsfuld. Når man taler læringsmiljøer er det ikke bare de planlagte aktiviteter, det er også rutiner og spontane situationer,« siger han.

Legen er essentiel for trivslen

BUPL værdsætter, at politikerne anerkender legen som et grundlæggende element i børns læring. BUPL skrev i høringssvaret til lovforslaget, at ’pædagogiske læringsmiljøer med legen og børneperspektivet i centrum vil gøre en positiv forskel for alle børn i de danske daginstitutioner’.

»Vi har arbejdet hårdt for at legen skulle få en central plads i den nye pædagogiske læreplan, så vi er utrolig glade, hvis det er det, Folketinget ender med at få igennem. Leg har en essentiel betydning for børns udvikling, trivsel og deres indbyrdes relationer,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der er medlem af forretningsudvalget i BUPL.

Udsatte børn har brug for leg

Det er ikke kun legen, der har fået en plads i den fremsatte ændring af dagtilbudsloven. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner ved at indføre sociale normeringer er også et af forslagene. For netop den udsatte gruppe spiller legen en vigtig rolle, siger Andreas Rasch-Christensen.

»I diskussionen om, hvad vi skal gøre på dagtilbudsområdet, når vi skal understøtte de udsatte grupper, taler vi om tidlig indsats, og der er legen et omdrejningspunkt. Noget af det, som er, enormt betydningsfuldt for udsatte grupper er at have relationer til andre børn, have nogle at lege med. Det har de ikke nødvendigvis, når de kommer hjem fra vuggestue eller børnehave,« siger Andreas-Rasch Christensen.


Mere info om den fremsatte dagtilbudsaftale

Læs forslaget til lovændring “Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra 2017 her.

Læs BUPL’s infoside om dagtilbudsreformen her.

Læs Børn&Unges tema om tidlig indsats og dagtilbudsaftale her.