Relationer er en hjørnesten i pædagogik, men at involvere sig i menneskers liv kan være slidsomt. En ny bog giver råd til at få styr på de vigtige relationer.

Udgivet d. 1. marts 2018

Af: Signe Rosa Skelbæk, journalist

Hver gang vi møder et menneske, starter en dialog. Når vi involverer os i noget nyt, opstår relationer. Pædagoger er involveret i utallige relationer, og selvom man kan have en tendens til at tænke på relationer som udelukkende positive, så skal vi erkende, at relationer og relationsarbejde er slidsomt. Det mener pædagog og familieterapeut Lone Carmel, der har skrevet en bog om emnet. I bogen kommer hun med eksempler på kendte hverdagssituationer fra både privat- og arbejdsliv. Hun giver konkrete eksempler på, hvordan man kan vende situationen på hovedet og undgå, at relationerne får lov at styre.

Hvorfor skrive om relationer?
»Relationer er en stor del af det pædagogiske arbejde, for pædagoger er jo hele tiden i relationer med børn, forældre og kolleger. Især i forældreinddragelsen kan det både være rigtig slidsomt og samtidig rigtig virksomt. Jeg kender mange pædagoger, der er blevet slidt af blandt andet det hårde relationsarbejde. Vi skal blive bedre til at bruge hinanden, spare og give supervision, så vi undgår, at det gode relationsabejde, som pædagoger laver, er med til at presse hverdagen.«

 Hvorfor er relationer slidsomme?
»Relationer kan være filtret ind i hinanden og være uforløste, og man har brug for at kunne sortere i sine relationer, så man undgår, at de får lov at tappe for energi. Det kræver, at man kommunikerer tydeligt ved at bruge sin faglighed i stedet for sit private jeg. Og det kræver, at man har sine egne og institutionens værdier og fagligheder på plads, så man kan tage udgangspunkt i dem, når man for eksempel kommunikerer med forældre om deres barns trivsel. Jeg bruger begrebet ’at tage regnfrakken på’ om det, at pædagoger skal kunne forholde sig fagligt og personligt, men ikke privat.«

 Men har pædagoger ikke styr på relationer?
»Pædagoger er rigtig gode til relationer, men det kan drukne i rigtig mange andre ting, de skal. Det kan gøre dem både trætte og immune, og så kan man glemme, at man er nødt til at bringe sig selv i spil. Når man skal formidle viden om et barn til forældrene, skal man balancere mellem at være den kompetente, vidende pædagog og have respekt for forældrenes måde at gøre tingene på. Det kan være vigtigt at gøre, fordi det man ikke taler om, kan fylde meget. Min bog handler om, hvordan man i praksis kan formidle ting, så man kan rumme de konflikter, der kan opstå, når man bevæger sig ind på familiens sfære.«


’Hverdagsrelationer – Når det nære er svært’

Bogen har eksempler på hverdagssituationer i familie- og arbejdsliv, hvor konflikter påvirker relationer. I forbindelse med casene er der konkrete eksempler på øvelser. Bogen er udgivet på eget forlag, Relazion, og kan købes hos udvalgte boghandlere eller bestilles på mail:lone@relazion.dk. Pris: 200 kr. plus porto.

Om forfatteren
Lone Carmel er pædagog, kandidat i pædagogisk psykologi og efteruddannet som familieterapeut og familierådgiver. Til daglig arbejder hun med at hjælpe folk til at få mere balance i forhold til deres relationer.