Seneste bog fra Nanett Borre skal fungere som inspirationskilde til at få endnu mere bevægelsesglæde, sanse- og kropslighed ind i dagtilbuddene.

Udgivet d. 13. maj 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen, journalist

Bogen ’Bevæg mig – krop, sanser og bevægelser i børnehøjde’ er en del af Læreplansseriens bøger, som relaterer sig til den styrkede pædagogiske læreplan. Bogen indeholder en teoretisk del, men også en mere guidende del, som kommer med forslag til aktiviteter og leger, hvor man kan få bevægelsesglæde i hverdagen. Vi har talt med forfatteren, Nanett Borre.

 

Hvad handler bogen om i korte træk?

»Første del giver et indblik i den teoretiske baggrundsviden, der er fundamentet for læreplanstemaet, og som er afgørende for at det pædagogiske personale kan arbejde med alle aspekter af temaet. Anden del kigger på begrebet læringsmiljø. I den styrkede pædagogiske læreplan er der ikke sat mål for det enkelte barn, men derimod for det læringsmiljø, der skal være til stede, før det enkelte barn kan udfolde sig, udforske, øve sig og få færdigheder, oplevelser og kompetencer. Derfor er det væsentligt at forstå, hvad begrebet dækker over. Bogen giver brugbare redskaber til at registrere, justere og kigge nysgerrigt på læringsmiljøerne i dagtilbuddene, som skaber rammer, hvor børn både kan vokse opad og indeni.«

 

Hvordan kan pædagoger bruge den?

»Hvert kapitel har forskellige arbejdsredskaber, refleksionsspørgsmål og forslag til aktiviteter eller lege, som har til formål at give alle dagtilbud mulighed for at fordybe sig i temaets pædagogiske læringsmål – og realisere dem. Aktiviteterne har til hensigt at skabe rum for at diskutere, reflektere og arbejde sig ind i en forståelse af, hvordan temaet ’krop, sanser og bevægelse’ kan udfoldes ud fra de rammer, den didaktik og den pædagogiske profil, det enkelte dagtilbud er rundet af. Bag i bogen har jeg skrevet om ’Sebastian og geden-reglen’, der handler om bevægelsesglæde, og hvordan vi ser, understøtter og værner om den.«

 

Hvorfor er det så vigtigt at lære om krop, sanser og bevægelse?

»Sanserne er det nederste betydningsbærende lag i et barns udvikling. Igennem dem lærer, erfarer, udforsker og arbejder de sig ind i verden. Sanserne lægger fundamentet for andre områder af vores væren, som vi skal mestre: Vores evne til at socialisere, vores kognitive formåen og vores sproglig, emotionelle og motoriske udvikling. Derfor er det afgørende, at vi ved, hvordan vi kan skabe rum, hvor børn kan få sansemotoriske oplevelser, udfordringer og erfaringer. Som voksne skal vi vide, hvordan vi vedvarende kan puste forsigtigt og kærligt til den iboende bevægelsesglæde, som de fleste børn har.«

 

 

Om bogen og forfatteren:

’Bevæg mig – krop, sanser og bevægelser i børnehøjde’ er en del af Læreplansserien på seks bøger, der relaterer sig til temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Bogen har en teoretisk og en praktisk del med forslag til aktiviteter og lege. Forlaget Dafalo. Vejl. pris 259,95 kr.

Forfatteren Nanett Borre er uddannet pædagog og yogalærer. Hun har en diplomuddannelse i idræt, en motorikvejlederuddannelse og er certificeret børneyogalærer. I dag er hun selvstændig motorikkonsulent. Hun underviser og vejleder kommuner og daginstitutioner i fysisk aktivitet i hverdagen.