Det skal være nemmere at registrere vold og trusler mod offentligt ansatte. Aarhus Kommune lancerer nu en app til formålet. Et godt værktøj, som vil kunne udbredes til andre dele af landet, lyder det fra flere sider.

Udgivet d. 29. november 2019

Af: Mikkel Prytz, Journalist

Slag og spark, grove tilsvininger eller endda trusler på livet. Det hører med til arbejdslivet for mange pædagoger og lærere i Aarhus, viser en ny trivselsundersøgelse fra de kommunale folkeskoler, herunder også de særlige tilbud.

Ifølge undersøgelsen har mere end hver tredje ansat i løbet af det seneste år oplevet trusler fra børnene, og mere end hver fjerde kan fortælle om oplevelser med vold.

Nu får medarbejderne et nyt værktøj, der skal hjælpe dem til at kunne registrere vold, trusler, krænkende oplevelser og andre uønskede hændelser. Fra december kan de første daginstitutioner og skoler nemlig downloade en app, som skal gøre selve indberetningen lettere, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Lasse Holm fra Børn og Unge, Aarhus Kommune.

»Vi håber på og forventer, at appen vil give os endnu flere registreringer. Det er et vigtigt værktøj for vores arbejdsmiljøgrupper, som vil kunne se, om der er bestemte steder, hvor det er nødvendigt at gøre noget,« siger Lasse Holm, som også ser appen som en fordel for den enkelte ansatte.

»Som et skræmmebillede kan man forestille sig en medarbejder, der er ude for 8-10 hændelser, som hver især ikke er så voldsomme. Nu sker hændelse 11, som kan se harmløs ud, men medarbejderen kommer ikke på arbejde igen. Og hvis vedkommende så ikke kan dokumentere de hændelser, der har ledt op til sygemeldingen, så bliver det svært at køre en arbejdsskadesag,« siger Lasse Holm.

Han oplyser, at appen i første omgang bliver afprøvet på udvalgte arbejdspladser. Målsætningen er, at den vil være tilgængelig for alle Børn og Unges arbejdspladser fra februar 2020 og senere for alle kommunens medarbejdere.

Ikke børnenes skyld

Den nye app hilses velkommen af Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL med politisk ansvar for blandt andet arbejdsmiljø.

»Mange opfatter vold og trusler som isolerede hændelser, men det er vigtigt også at kigge på de rammer, som pædagoger og andre offentligt ansatte arbejder under. Hvis der ikke er tid nok til arbejdet med børnene og deres udfordringer, kommer der flere konflikter, og det kan føre til flere tilfælde af vold og trusler,« siger Mette Skovhus Larsen.

»Hvis vi får flere og mere nøjagtige registreringer af vold og trusler, bliver vi samtidig klogere på, hvad der er baggrunden, og hvordan vi kommer det til livs,« tilføjer hun.

I BUPL Århus mener formand Marianne Gilbert Nielsen ikke, at aarhusianske børn er særligt uvorne eller voldelige, som man ellers kunne få indtryk af ved at læse kommunens trivselsmåling.

»Vi har i Aarhus arbejdet med problematikken i mange år og har en nultolerancepolitik over for vold og trusler. Alle offentligt ansatte opfordres til at indberette alt, og det er klart, at sådan et fokus kommer til udtryk i statistikkerne,« siger Marianne Gilbert Nielsen, som tilføjer, at problemerne især er koncentreret omkring særlige tilbud, specialskoler og klasser.

»Det er ikke for at give bestemte børn skylden. Men jo større udfordringer et barn har, jo mere plads og jo flere voksne er der brug for, og jo mere reagerer barnet, hvis de nødvendige ressourcer ikke er til stede,« siger Marianne Gilbert Nielsen, som også ser en sammenhæng mellem vold og trusler og medarbejdernes sygefravær.

»Derfor prøver vi hele tiden lokalt at bruge data til at blive klogere, og det vil være en fordel med en nem og praktisk måde at kunne ind¬berette vold og trusler,« siger Marianne Gilbert Nielsen, som håber, at appen vil kunne udbredes til andre kommuner.

»Hvis den bliver en succes, håber jeg da, at pædagoger vil få gavn af den andre steder i landet,« siger hun.

Sjælland ser med

En app til registrering af vold og trusler står også højt på ønskesedlen i BUPL Storkøbenhavn, fortæller formand Jon Olufson.

»Mange pædagoger oplever, at der ikke er tid til at registrere vold eller trusler. Hvis vi får en mere enkel og funktionel løsning, som er lettilgængelig, vil det være nemmere at få vores med-lemmer til at registrere de uønskede hændelser,« siger Jon Olufson, som kalder det et ’kæmpestort problem’, at vold og trusler mod pædagoger ikke bliver fyldestgørende registreret og efterfølgende brugt.

Han tilføjer, at bedre registrering ville være et vigtigt værktøj til at forebygge, at volden og truslerne opstår.

»Hvis vi havde bedre viden om, hvornår der sker noget med det enkelte barn er det altid efter frokost, er det altid i de samme situationer eller med den samme medarbejder? Ja, så ville vi kunne bruge statistikken pædagogisk og ændre på de forhold, der skaber problemerne,« siger Jon Olufson.