Som noget nyt kan pædagoger i SFO’er, fritidshjem og fritidsklubber lovligt vise film som Gummi Tarzan, Skammerens Datter og Drengene fra Sankt Petri. De skal blot streame filmen fra Center for Undervisningsmidler – og have et læringsmæssigt formål med at vise den.

Opdateret d. 26. marts 2020

Af: Henrik Stanek (Journalist) Foto: Colourbox,

Levende billeder kan få børn og unge til at sanse, føle og forstå verden på helt andre måder og giver derfor det pædagogiske arbejde merværdi. Men hidtil har pædagoger i SFO’er, fritidshjem og fritidsklubber med overvejende sandsynlighed overtrådt loven om ophavsret, når de har vist en spillefilm i institutionen. Dermed har de været i fare for at få rejst et erstatningskrav imod sig. Den risiko behøver de ikke længere løbe.

KL har indgået en ny aftale om brug af spillefilm i skolernes undervisning. Aftalen trådte i kraft ved årsskiftet, og som noget nyt må filmene i aftalen også vises i kommunale SFO’er, ungdomsklubber, fritidshjem og fritidsklubber, herunder fritidsinstitutioner som har driftsoverenskomst med kommunen.

»I og med at børnenes dag er blevet mindre fragmenteret mellem skole og fritidsordning, vil vi give SFO’er mulighed for at understøtte dem med spillefilm. Derfor har vi benyttet den nye aftale til at gøre det lovligt for SFO’er at vise filmene, og vi har så fået fritidshjem og fritidsklubber med i samme omgang,« fortæller konsulent Søren Melcher fra KL’s kontor om børn og folkeskole.

Filmene i aftalen er udvalgt af fagkonsulenter fra Center for Undervisningsmidler, CFU, så der er spillefilm til alle klassetrin.

Målet er 500 spillefilm i streamingtjenesten

I øjeblikket giver aftalen adgang til over 300 danske og udenlandske film, men CFU arbejder på at komme op på 500 film.

»Pædagoger har befundet sig i en gråzone, når de har vist en spillefilm i institutionen, fordi den gamle skoleaftale ikke dækkede fritidsområdet. Nogle pædagoger har måske benyttet deres private abonnement på for eksempel Netflix eller HBO, men det er ifølge vores jurister ikke lovligt at vise film i institutioner på den måde,« siger Søren Melcher.

Når pædagoger streamer en film fra CFU, kan de være sikre på, at de er på lovlig grund. CFU skriver ind i aftalerne med de selskaber, der varetager rettighedshavernes interesser, at hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en film må indgå i aftalen, skal tvisten løses mellem selskabet og CFU. Med andre ord risikerer pædagoger ikke at møde et krav om erstatning for brud på ophavsretten, så længe de holder sig til at streame fra CFU.

Pædagoger skal vise filmen i et læringsøjemed

Aftalen betyder dog ikke, at pædagoger må bruge filmene til at slå et par timer ihjel for børnene på en regnvejrsdag. Der skal være et læringsformål med at vise dem.

»Pædagoger må ikke bare vise film som underholdning, for der tjener rettighedshaverne deres penge. Filmene i vores aftale må bruges i læringsøjemed. Et eksempel kan være, at pædagoger viser en film, som relaterer sig til et emne, børnene arbejder med i skolen,« siger Søren Melcher.

Han understreger endelsen i ordet læringsøjemed.

»Det betyder, at filmene ikke kun må bruges i relation til undervisning. De må bruges bredt, men pædagoger skal kunne godtgøre et fagligt mål. Det kan være, at filmen er relevant i forhold til arbejdet med børnenes trivsel og fællesskab, eller den handler måske om en social problemstilling, som berører børnene. Pædagoger kan sagtens bruge filmene i aftalen, uden at de nødvendigvis skal kobles op på noget, børnene arbejder med i skolen,« siger KL-konsulenten.

Ingen andre lande har en tilsvarende løsning

Aftalen fungerer på den måde, at en film skal streames fra CFU, for at det er lovligt at vise den i institutionen. Rent praktisk logger pædagoger sig på mitCFU med deres uni-login. Herfra har de adgang til CFU’s streamingtjeneste, såfremt kommunen eller institutionen har et CFU-abonnement og en licensaftale med AVU-medier. Det har langt de fleste kommuner.CFU-chef Bjørn Ilsøe kalder spillefilmsaftalen unik.

»Man finder ikke en løsning af denne karat andre steder i verden, men det kan være, at den bliver bredt ud, for en lang række filmproducenter ser spillefilm i skoler og fritidsinstitutioner som en måde at sikre fremtidens biografpublikum på.«

CFU er snart klar med et reklamefremstød for den nye filmaftale. Det skal blandt andet sikre, at også pædagoger er klar over, at de kan vise spillefilm i læringsøjemed. Desuden giver mitCFU mulighed for at streame over 33.000 tv-udsendelser.

Når daginstitutioner ikke er med i den nye aftale om spillefilm, skyldes det, at KL vurderer, at spillefilm er for lange for førskolebørn.


Det giver mitCFU adgang til
  • At ansatte, der formidler læring på institutionen, samt elever kan bruge mitCFU på institutionens område.
  • At ansatte, der formidler læring på institutionen, kan gå på mitCFU udenfor institutionen (for eksempel hjemmefra), gennem deres personlige UNI-login som led i deres forberedelse af læringsaktiviteten.
  • At ansatte, der formidler læring på institutionen, kan give specifikke elever fra institutionen adgang til at tilgå specifikke spillefilm i mitCFU udenfor institutionen i en afgrænset periode som en del af deres læringsvirksomhed.