Enhedslisten tager et krav om minimumsnormeringer i SFO’en med ind til forhandlinger om finansloven. Start med en pulje til de 100 SFO’er, som har flest børn i udsatte positioner, lyder kravet.

Opdateret d. 18. november 2020

Af: Kurt Balle Jensen, journalist // foto: Colourbox,

De første vigtige skridt til indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver er taget, men hvad med de lidt større børn på fritidsområdet? Her er normeringerne de seneste år raslet ned, samtidig med at mistrivslen er vokset.

Inspireret af kampen for minimumsnormeringer til de mindste har Enhedslisten nu taget et krav om noget tilsvarende på fritidsområdet med til forhandlingerne om finansloven 2021. Målet er 1 pædagog pr. 9 børn, som BUPL også ønsker.

»Siden vi gik fra fritidshjem til SFO’er, er der løbende blevet skåret på personalet, så normeringerne er blevet ringere og ringere. BUPL har jo afdækket, hvor slemt det står til i mange SFO’er, hvor der ofte er flere end 20 børn pr. voksen. Vi synes, at det er på tide at gøre noget på fritidsområdet, ligesom det nu sker i vuggestuer og børnehaver,« siger børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

Her og nu vil Enhedslisten kræve en permanent pulje til bedre normeringer i de 100 SFO’er, der har de mest sårbare børn og flest børn i udsatte positioner. Derudover er det vigtigt at få tegnet et klarere billede af, hvordan forholdene i virkeligheden er på fritidsområdet, mener Enhedslisten.

»Aktuelt har BUPL for nylig påvist, at der nogle steder udføres arbejde i skolen for penge, der skulle være brugt i SFO’en. Det er med til at give et uhyre sløret billede af virkeligheden i SFO’erne, og derfor skal vi have en kortlægning af, hvordan virkeligheden ser ud. Det skal give os et bedre udgangspunkt i arbejdet med normeringerne,« siger Jakob Sølvhøj.

 

Børn trives ikke

Mange pædagoger på fritidsområdet har følt sig overset i debatten om minimumsnormeringer, der længe har handlet om vuggestuer og børnehaver.

Som SFO-pædagog Sascha Jacobsen i september skrev i debatforummet ’Vores Virkelighed’:

»Den offentlige debat om minimumsnormeringer fylder en del i pressen, men omhandler kun de 0-6-årige, og det undrer mig meget, at SFO-børn slet ikke er nævnt. Der er da forhåbentlig ingen, der kan overbevise sig selv om, at SFO børn i alderen 6-10 trives fint uden den tætte voksenkontakt.«

Der har da heller ikke manglet undersøgelser af, hvor slemt det står til. For to år siden kom BUPL med en undersøgelse, som viste, at 55 procent af pædagogerne i fritidsinstitutionerne mener, at de sjældent eller aldrig har tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling.

 

Fritidens betydning

I et fritidsudspil fra 2017 har BUPL foreslået en pulje på 100 millioner kroner til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder, minimumsnormeringer med 1 pædagog til 9 børn samt en trivselskommission med fokus på børn og unges trivsel.

Når Enhedslisten nu vil have sat gang i en proces frem mod minimumsnormeringer, skyldes det da også en anerkendelse af fritidsområdets betydning:

»Børnene udvikler sig i meget høj grad gennem det, de foretager sig, når de ikke sidder på skolebænk, og det skal vi understøtte gennem gode fritidsinstitutioner med kompetente voksne,« siger børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj.

 

Samråd om ’det store tyveri’

Enhedslisten er ikke det eneste parti, der har fået øje på de store problemer, som SFO’er og klubber kæmper med.

Børneordfører Jacob Mark fra SF har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd om ’det store tyveri’, som dækker over, at skolerne snupper SFO’en penge. Samrådet finder sted 3. december, og her vil Jacob Mark have svar på, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne overholder reglerne for kontering, så skolerne ikke bruger midler, der er øremærket til fritidstilbud.

Også Dansk Folkeparti har været på banen med et spørgsmål til børne- og undervisningsministeren. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Jens Henrik Thulesen Dahl har skriftligt spurgt ’hvordan ministeren vil sikre, at det ikke er muligt for skolerne at kanalisere penge fra SFO-området over i skolernes budget.’

Pernille Rosenkrantz-Theil har blandt andet svaret, at ’når den endelige rapport fra BUPL foreligger, vil ministeriet gennemgå den og vurdere, om det giver anledning til en præcisering af konteringsreglerne.’

 

Endelig på den politiske dagsorden

I BUPL er faglig sekretær Lars Søgaard Jensen glad for, at fritidsområdet endelig er kommet højt op på den politiske dagsorden.

»Det har vi arbejdet for i mange år, og det er godt at se, at det nu er lykkes – senest i kraft af BUPL’s egen undersøgelse, der jo sort på hvidt dokumenterer, hvordan de i forvejen elendige normeringer i SFO’en udhules, når skolerne bruger SFO’ens penge. Børnene i SFO’en, og især de sårbare børn og børn i udsatte positioner, har mere end nogensinde behov for, at der lægges en bund med minimumsnormeringer. Vi ser mistrivslen bare vokse og vokse, og det er veldokumenteret, at nærværende, dygtige pædagoger kan have en afgørende forskel for det enkelte barn, både på lang og kort sigt,« siger han.