Fritidsområdet skal have et løft, blandt andet med minimumsnormeringer for de 6-9-årige. Det vedtog BUPL’s kongres at kæmpe for.

Udgivet d. 27. november 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Steffen Hagemann,

I de næste to år skal BUPL styrke fritidsområdet. Med fem pejlemærker skal BUPL sikre en fokuseret og prioriteret indsats, vedtog BUPL’s kongres.

Og der er god grund til at løfte fritidsområdet, fastslog Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg og politisk ansvarlig for netop fritidsområdet.

»Fritidsområdet er vigtigere nu end nogensinde. Det er endelig ved at gå op for nogle politikere. Vi skal mobilisere vores fælles kræfter og vise, at et stærkt fritidsområde er uundværligt for børn og unge, men også for samfundet,« sagde han, da han præsenterede pejlemærkerne.

Han glædede sig over, at betydningen af fritidsordninger og klub er ved at vinde politisk opmærksomhed.

»Mange pædagoger på fritidsområdet synes så, at BUPL også skal opfatte, at SFO og klub er vigtigt,« sagde Lars Søgaard Jensen med henvisning til, at de mener, at deres fagforening ikke gør nok for deres område.

»Jeg forstår det godt, selv om vi dagligt har fritidsområdet på dagsorden. Men vi har brug for pejlemærker for at sikre, at BUPL har fokus på fritidsområdet. Der er behov for, at arbejdet med fritidsområdet bliver synligt, også for alle pædagogerne,« understregede han.

Ungdomsklubben har hjertestop

Der er brug for en styrket indsats, mente Tue Jørgensen fra BUPL Hovedstaden. Han slog som stolt ungdomsklubpædagog til lyd for, at BUPL skulle kæmpe for, at de store børn over 14 år skulle have mulighed for at komme i klub om eftermiddagen.

»Det er flere timer efter skole, hvor de ikke kan komme i klubberne, hvor de er tvunget til at færdes på gader og stræder eller tage hjem. I en tid, hvor ensomhed og social angst præger ungdommen, er det afgørende, at vi kæmper for et eftermiddagstilbud til de 14-18-årige. Hvis vi mener, fritidsklubben bløder, så har ungdomsklubben hjertestop,« sagde han.

Minimumsnormeringer til debat

Men debatten handlede ikke kun om pejlemærker. BUPL Storkøbenhavn foreslog nemlig, at der ikke alene skulle være minimumsnormeringer i SFO’er på 1 voksen til 9 børn. Også fritids- og ungdomsklub skulle have det, med henholdsvis 1:12 og 1:15 som mål.

Formand for BUPL Storkøbenhavn Jon Olufson syntes, det var oplagt at sætte mål for minimumsnormeringer nu.

»Vi skal ikke vente 15 år mere på at få fritiden med. Det er ikke godt nok at udskyde diskussionen. Der er momentum for at sætte et mål for minimumsnormering på fritidsområdet. Forældre og politikere klar. Det skal følge i kølvandet på sejren på dagtilbudsområdet,« sagde han og pegede på, at en tredjedel af BUPL’s medlemmer arbejder på fritidsområdet.

Men flere slog til lyd for en grundigere diskussion af, hvordan minimumsnormeringer på klubområdet kan se ud.

»Intentionerne med pejlemærkerne er at kigge på hele fritidsområdet. Lad os tage en ordentlig diskussion i hovedbestyrelsen, de lokale bestyrelser og med medlemmerne,« sagde Lars Søgaard Jensen fra forretningsudvalget.

Og sådan blev det. Kongressen vedtog at arbejde for minimumsnormeringer for de 6-9-årige med 1 voksen til 9 børn, og at arbejde for at sikre, at der er pædagoger nok i klubberne til at arbejde kvalitativt med børn og unge. Men samtidig skal minimumsnormeringer i klubberne diskuteres i den kommende kongresperiode.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Brian Bertelsen, klubmedarbejder og delegeret fra BUPL Storkøbenhavn, opsummerede måske debatten meget godt:

»Make pædagogfaget great again.«

De fem pejlemærker

  1. Gode fritidsinstitutioner til alle børn og unge
  2. Fagligheden forrest i kampen for pædagogisk kvalitet og bedre vilkår
  3. Pædagogfaglig ledelse tæt på
  4. Pædagoger styrker børn og unge i udsatte positioner
  5. Fremme viden og kompetenceudvikling til pædagoger nu og i fremtiden