Flere kommuner har lagt op til, at de vil modregne det beløb, de allerede selv har sat af til bedre normeringer, i det tilskud, de får fra den nye statslige pulje med samme formål. Det må de imidlertid ikke. BUPL vil være normeringspoliti og holde øje med, at pengene kommer ud til børnene.

Opdateret d. 27. februar 2020

Af: Henrik Stanek, journalist

Snydefinten. Billundfinten. Normeringsfinten. Kært barn har som bekendt mange navne, og det gælder også den manøvre, flere kommuner har lagt op til at benytte sig af, når de får del i den statslige pulje på 500 millioner kroner til flere ansatte i vuggestuer og børnehaver.

Finten består i, at kommunerne i deres budgetter for 2020 har afsat et beløb til at ansætte mere personale i deres daginstitutioner. Under budgetforhandlingerne i efteråret vidste kommunerne, at der var en statslig pulje på vej, og derfor indsatte nogle af dem en klausul om, at deres eget beløb til forbedringer skal modregnes i tilskuddet fra staten.

Billund Kommune har for eksempel afsat 1,6 millioner kroner til en bedre normering i 2020, men da den kan få 2,2 millioner kroner af staten, vil puljepengene reelt kun føre til en forbedring på 600.000 kroner, hvilket svarer til cirka halvanden pædagog. Og det er i strid med reglerne.

Normeringspolitiet holder øje

I efteråret kendte kommunerne ikke betingelserne for at få tilskud fra staten. Nu står det imidlertid klart, at kommunerne skal lægge checken fra staten oven i det beløb, de selv har afsat, og det skal de dokumentere i et revisorpåtegnet regnskab.

Alligevel er der grund til at være på vagt, mener BUPL-formand Elisa Rimpler.

»Finten viser, at der er behov for, at kommunerne får kniven for struben. Derfor har vi en stor opgave med at være vagthund eller normeringspoliti, som jeg kalder det. Vi skal holde øje med, hvordan pengene bliver brugt, og om kommunerne lægger dem oven i deres egne,« siger hun.

Udvalgsformand er ked af det

I Billund er formand for børneudvalget Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S) ked af, at kommunen lægger navn til finten. Ikke mindst fordi kommunen i de seneste år har forbedret normeringen i sine daginstitutioner.

»Vi vidste, at der var en statslig pulje på vej, men vi vidste ikke, om et tilskud ville betyde, at vi ville overskride loftet for, hvor mange penge vi må bruge efter økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Derfor lavede vi en klausul om, at vi ville modregne vores egne 1,6 millioner kroner, så vi kunne undgå at blive sanktioneret for at bruge for mange penge,« siger udvalgsformanden.

Hun regner med, at Billund Kommune nu retter ind.

»Vi har først fået at vide for få dage siden, at vi ikke må lave en modregning, så vi har ikke haft mulighed for at drøfte sagen politisk endnu. Men jeg forventer, at der vil være enighed i byrådet om, at vi ansætter pædagogisk personale for yderligere 2,2 millioner kroner,« siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup

Sjællandsk kommune vover pelsen

Egedal Kommune begyndte allerede ved årsskiftet at rekruttere personale for tre millioner kroner, men velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard afviser, at den sjællandske kommune benytter sig af normeringsfinten.

»Vi har ikke afsat penge til mere pædagogisk personale i budgettet for 2020, men politikerne lovede, at midlerne fra den statslige pulje skulle gå ubeskåret til en bedre normering. Vi vidste, at vi i hvert fald ville få i omegnen af tre millioner kroner, og derfor vovede vi pelsen og gik i gang med at rekruttere personale. Heldigvis viser det sig, at vi får fire millioner kroner,« fortæller Søren Trier Høisgaard og tilføjer, at Egedal Kommune for et par år siden udvidede budgettet til dagtilbud med 7,5 millioner kroner plus 2,5 millioner kroner i forældrebetaling.

Vigtigt at holde øje

Der er generelt god grund til at holde øje med kommunerne, fremhæver Elisa Rimpler.

»Vi kommer til at se kommuner, som prøver at omgå kravet om lovbundne minimumsnormeringer, fordi de har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Men børn skal ikke betale prisen for kommunernes økonomiske udfordringer. Tværtimod skal kommunerne skrue op for det gode børneliv,« siger BUPL-formanden.

Desuden har hun før set puljepenge forsvinde op i den blå luft.

»Det er ikke for sjov, at vi siger, at der er brug for flere pædagoger i daginstitutionerne, så det er vigtigt, at vi sammen med forældrene holder øje med, at pengene fra puljen til bedre normering kommer ud at leve,« siger Elisa Rimpler.