Stortinget i Norge har besluttet at indføre minimumsnormeringer i landets dagtilbud. Fra næste sommer skal der være mindst én voksen til tre børn under tre år og én voksen til seks børnehavebørn. Samtidig skal der fremover være en leder i alle afdelinger af en institution.

Opdateret d. 27. juni 2018

Af: Mikkel Kamp (Journalist), Foto: Colourbox

Norge har indført minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Politikerne i Stortinget har besluttet, at der senest fra 1. august 2019 skal være én voksen pr. tre børn under tre år, mens der skal være mindst én voksen pr. seks børn mellem tre og seks år.

Den nye lov glæder Hege Valås, der er næstformand i Utdanningsforbundet, som er det norske svar på både BUPL og Danmarks Lærerforening.

»Det er første gang, vi har fået vedtaget en normeringsnorm. Det har vi arbejdet for længe, så det er rigtig godt. Mange steder har man lavere bemanding, så det får stor betydning. Vi håber dog, at der med tiden kan komme en endnu bedre normering. Vi ser det som en god begyndelse,« siger hun.

Den nye norske normering svarer til de minimumstal BUPL i flere år har arbejdet for i Danmark. Af samme grund mener Elisa Bergmann, at de norske politikere er på rette spor.

»Det er en rigtig god ide at have et minimum. I Danmark kan man se, at næsten uanset, hvor mange børn vi har i en kommune, eller hvordan man i øvrigt har indrettet sig, er det mere eller mindre tilfældigt, hvilken normering man har. Vi har nogle sorte huller i Danmark, som vi ikke kan være bekendt. I BUPL arbejder vi derfor kontinuerligt for, at politikerne lægger en bund og lukker de sorte huller. Og nu kan de så se til Norge og følge trop,« siger formanden for BUPL.

Større pædagogandel

Som en del af den samme lov har Stortinget også vedtaget et nyt minimum for antallet af uddannede pædagoger i institutionerne. Det betyder, at der fremover skal være mindst 43 procent uddannede pædagoger i norske børnehaver og vuggestuer. Også denne beslutning anser næstformanden i Utdanningsforbundet som »en god start«, men der er lang vej til målet er nået.

»Jeg ville jo helst tæt på 100 procent, men vi har arbejdet for, at komme over 50 procent pædagoger, og de fleste politikere siger også, at det her er første skridt mod at nå de 50 procent, så vi håber der sker forbedringer hen ad vejen,« siger Hege Valås.

Hun giver et eksempel på, hvorfor det er nødvendigt med flere uddannede i dagtilbuddene.

»Vi har fået nye læreplaner i de norske børnehaver. Det er meget ambitiøst, men antallet af pædagoger i institutionerne – som er forudsætningen for, at det kan lade sig gøre – står ikke mål med ambitionerne,« siger Hege Valås.

BUPL vil have 80 procent

I Danmark er der ingen lovgivning, der dikterer, hvor stor andelen af pædagoger minimum skal være i de enkelte institutioner. Alligevel er landsgennemsnittet langt højere end i Norge. Der er lidt usikkerhed om tallene, men i 2016 viste en undersøgelse fra Vive, at der i gennemsnit var 59 procent uddannede pædagoger i danske dagtilbud. Alligevel arbejder BUPL også for, at der bliver indført minimumsstandarder på det område.

»Der er stor forskel, og i nogle kommuner er tallet nede omkring det norske. Vi er nødt til at få det højere op, og i BUPL har vi en ambition om at nå op på 80 procent – ligesom nogle kommuner også har,« siger Elisa Bergmann.

Hun forklarer hvorfor:

»Det er helt afgørende for børns udviklingsmuligheder, at de er omgiver af uddannede pædagoger, der kender børnene, kan se udviklingsmulighederne og skabe gode læringsmiljøer. Og ligesom i Norge har vi jo også ny læreplan, der lægger op til at hæve kvaliteten og den faglige standard. Et af parametrene for kvalitet er en høj andel af pædagoger,« siger hun.

Ledere i alle huse

Det er ikke kun antallet af medarbejdere og uddannede pædagoger, Stortinget har vedtaget nye regler for. Det er også besluttet, at der skal være en leder i hver afdeling. Ligesom i Danmark er mange norske vuggestuer og børnehaver de senere år lagt sammen til større enheder på flere matrikler. I nogle af afdelingerne mangler der i dag en leder, men det bliver der ændret på.

»Det er en vigtig ændring, for fremover skal der være en leder i alle afdelinger – og vel at mærke en leder som er til stede i det enkelte hus. Det er afgørende, at lederen er tæt på de ansatte,« siger Hege Valås fra Utdanningsforbundet

Også det initiativ er godt, mener Elisa Bergmann.

»Vi kan jo se, at det koster på trivslen og har konsekvenser for den faglige udvikling, når ledelsen kommer for langt væk fra det daglige pædagogiske arbejde. Vi har brug for dygtige faglige ledere tæt på – blandt andet til at skabe et stærkt fagligt kollektiv, hvor man arbejder i en fælles retning og giver rum for refleksion, sparring og udvikling. Så vi må bestemt følge udviklingen i Norge tæt,« siger formanden for BUPL.

Sådan er lovgivningen i Norden

Norge:
1. august 2019 skal norske dagtilbud have én voksen pr. tre børn under tre år. Der skal være én voksen for hver seks børn mellem tre og seks år.

Finland:
Der skal være mindst én ansat pr. fire børn under tre år og én ansat pr. syv børn mellem tre og seks år. Der er også en regel om, at der skal tages hensyn til, om nogle af børnene har særlige behov.

Danmark:
Der er ingen minimumsnormering, men det fremgår af loven, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Sverige:
Der er ingen minimumsnormering, men det fremgår af loven, at lederen skal sørge for, at børnegrupperne har en passende sammensætning og størrelse, og at børnene i øvrigt tilbydes et godt børnemiljø.

Kilde: regjeringen.no

Dansk borgerforslag om minimumsnormeringer

En række forældreorganisationer – blandt andre Forældrenes Landsforening FOLA – har stillet et borgerforslag om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Blandt andet på baggrund af en BUPL-undersøgelse, som viser, at én pædagogisk medarbejder ofte står alene med gennemsnitligt 17 børn, og at børn der er kede af det ofte oplever ikke at kunne få trøst, fordi der ikke er tid.

Her kan du læse mere om og skrive under på borgerforslaget frem til 19. september 2018.