Hvilke børn er omfattet af de nye retningslinjer, skal forældre bære mundbind, og må pædagoger krydse kommunegrænser? Nu er der kommet svar på nordjyske pædagogers spørgsmål. Men hvor skal pengene komme fra, spørger BUPL Nordjylland.

Opdateret d. 3. november 2021

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Nu lukker Nordjylland ned. Sådan lød statsminister Mette Frederiksens (S) barske besked til syv nordjyske kommuner torsdag d. 5. november ovenpå nyheden om, at coronavirus har muteret i mink og er blevet overført til mennesker i deres områder.

Lige siden har mange i de syv kommuner spurgt sig selv, hvordan de nye retningslinjer skulle forstås, og hvem der bliver berørt af dem. Nu har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort de retningslinjer, der gælder for børn og pædagoger i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

I denne oversigt fra Børn&Unge kan du få svar på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med de nye retningslinjer – og samtidig få et overblik over de knaster, der fortsat er i forløbet med coronahåndteringen.

 

Hvilke kommuner og børn er berørt af de nye restriktioner?

Pr. 9. november er det Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommuner, der er berørt af de nye restriktioner. De gælder både børn og pædagoger, der har bopæl i de berørte kommuner, og børn og pædagoger, der arbejder eller går i institution eller skole i en af de syv kommuner.

De nye retningslinjer er trådt i kraft 9. november og løber foreløbig indtil 3. december.

 

Må børn og pædagoger krydse kommunegrænser?

Børn, der bor eller opholder sig i en af de syv nordjyske kommuner, skal så vidt muligt kun møde op i dagtilbud, skole eller fritidstilbud i deres bopælskommune – uanset om tilbuddet er beliggende i en af de andre syv berørte kommuner eller i en anden kommune.

Hvis børnene har særlige behov, eksempelvis for sprogstimulering eller på grund af særlige forhold i hjemmet, må de gerne krydse kommunegrænser.

Pædagoger, ledere og andet personale i dagtilbud betragtes som personale med en samfundskritisk funktion og må gerne krydse kommunegrænser. Det samme gælder pædagoger ansat på skole- og fritidsområdet.

For pædagogstuderende i praktik er det praktikstedet, der vurderer, om den studerende har en kritisk funktion.

Kommunerne skal tilbyde nødpasning for børn, der ikke kan komme i dagtilbud, fordi de ikke må krydse kommunegrænsen.

 

Hvilke nye restriktioner er der for dagtilbud?

De nye retningslinjer betyder, at børn skal opdeles i mindre grupper. Grupperne er faste, og aktiviteter på tværs af grupperne begrænses, så risikoen for at bære smitte fra én børnegruppe til en anden mindskes.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at børnegrupperne er på omkring fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor.

De nye restriktioner betyder samtidig et skærpet fokus på, at lederen sikrer, at ingen møder op med tegn på sygdom, og at retningslinjer for hygiejne og rengøring bliver overholdt.

 

Hvilke nye restriktioner er der for skoler og fritidstilbud?

Det er kun elever fra 0. til 4. klasse og fra 9. til 10. klasse, der får undervisning i skolen. Børn i 5. til 8. klasse møder ikke i skole og må heller ikke gå i klub efter skole.

Reglerne om afstandskrav på en meter gælder også i fritidstilbud. Der vil dog være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Eksempelvis hvis et barn skal trøstes.

Ministeriet anbefaler, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Dog bemærker ministeriet, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt, at grupperingen i SFO’en er den samme som i skolen.

 

Nye muligheder for dimensionering

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har fritaget alle kommunalbestyrelser i de syv nordjyske kommuner fra at indsende en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis de finder det nødvendigt at dimensionere det enkelte dagtilbud anderledes, altså ændre børnetallet midlertidigt. Det er ellers normalt et krav.

Det vil sige, at en kommunalbestyrelse kan beslutte en lavere dimensionering i en daginstitution, hvis der eksempelvis er højt fravær blandt pædagoger på grund af corona. En ændret dimensionering skal tage størst hensyn til de familier, der har mest behov for en dagtilbudsplads.

 

Hvad mener BUPL om de nye restriktioner?

Ifølge Liselotte Thomsen, formand for BUPL Nordjylland, rejser de nye restriktioner flere spørgsmål. Blandt andet til brug af mundbind, adgang til hurtig testning – og så til selve finansieringen:

»Jeg venter fortsat på svar om, hvordan de nye restriktioner skal finansieres. Og jeg er forundret over, at de nordjyske kommuner eller Kommunernes Landsforening ikke selv har rejst spørgsmålet endnu. For kravet om mindre børnegrupper i daginstitutioner vil jo betyde en større udgift til personale, med mindre vi dimensionerer os ud af problemerne og skærer kraftigt ned på antallet af børn i børnehaver,« siger formanden, der også nævner mundbind som en udfordring.

De nye retningslinjer rummer intet krav om, at forældre skal bære mundbind.

»Når man indfører de her tiltag for at forhindre, at smitten spreder sig, er det for mig uforståeligt, at man ikke samtidig beder forældre om at tage mundbind på, når de afleverer og henter,« siger formanden.

»Og pædagoger burde få stillet visir til rådighed, hvis de ønsker det. I de her syv kommuner burde det ikke være noget, pædagoger selv skal sørge for og betale for,« tilføjer hun.

Retningslinjerne rummer heller ikke mulighed for, at pædagoger og deres børn kan få hurtigere adgang til tests.

»Med de nye retningslinjer for små, faste grupper, har en institution ikke råd til at holde pædagoger hjemme, fordi de venter på testsvar. Når man har besluttet sig for, at pædagoger varetager en kritisk funktion i samfundet, bør vi også have hurtigere adgang til at blive testet,« siger Liselotte Thomsen.


Se BUPL’s liste over hyppigt stillede spørgsmål og svar om corona