Tre daginstitutioner kæmper om prisen som Årets Dagtilbud 2020-2021. De nominerede får ros for deres evalueringskultur og stærke børneperspektiv samt for deres arbejde med ’slåskultur,’ video-observationer og børneanalyser. Læs her, hvordan arbejdet foregår i Årets Dagtilbud.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Hver dag gør pædagoger en vigtig indsats for børn og unge. Ofte er resultatet af det pædagogiske indsatser ’bare’ fremskridt eller glæde hos børnene og de unge. Men nogle gange resulterer pædagogernes stærke indsatser i stor hæder og anerkendelse.

Det gælder eksempelvis ved uddelingen af prisen for Årets Dagtilbud, hvor man hædrer det stærke pædagogiske arbejde på 0-6 årsområdet.

Sidste gang prisen blev uddelt, gik den til til Gladsaxe Skovbørnehave. Og i år skal prisen enten til Roskilde, Odense eller Hedensted.

Stærk evaluering og tydelig pædagogik

Det står klart efter at fagudvalget bag prisen har udvalgt tre nominerede daginstitutioner på baggrund af mere end 153 indstillinger: Børnehuset Troldhøj i Roskilde, Solkernen i Odense og Lille Dalby i Hedensted.

Corona-pandemien satte en stopper for prisuddelingen sidste år, så når den endelige vinder kåres 30. august 2021, gælder hæderen både for 2020 og 2021. Inden da skal fagudvalget, som består af repræsentanter fra BUPL, FOA, KL, FOLA, Danske Professionshøjskoler og dagtilbudsområdets praksisfelt, dog besøge de tre nominerede institutioner.

Allerede nu får de tre institutioner dog ros af fagudvalget for deres stærke evalueringskultur og tydelige pædagogiske intentioner.

Sådan arbejder de nominerede dagtilbud

Fagudvalget bag Årets Dagtilbud begrunder nomineringerne således:

Børnehuset Troldhøj, Roskilde

… for deres arbejde med at skabe udviklende læringsmiljøer for børnene. Gennem en stærk evalueringspraksis med daglige evalueringer, et stærkt børneperspektiv og en systematisk feedbackkultur har Børnehuset Troldhøj opbygget en faglig stærk og sammentømret personalegruppe, hvor de voksne er gode rollemodeller. De tager fat i emner som ’farlig leg’ og ’slåskultur’, hvor børn motiveres til at være modige i trygge omgivelser. Via leg og bevægelse får børnene udfordret deres grænser, og med et fysisk og kropsligt udgangspunkt bidrager Børnehuset Troldhøj med et nyt perspektiv på skoleparathed hos de største børn.

Solkernen, Odense

… for at skabe udviklende læringsmiljøer i børnehøjde for alle børn. Læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnenes verden og læring. Solkernen viser en faglig stærk tilgang og et målrettet arbejde med legebaseret læring i et helhedsperspektiv. Tydelig refleksion over egen praksis, bl.a. ved hjælp af videoobservationer og systematisk feedbackkultur, vidner om en stærk evalueringskultur. Dertil kommer Solkernens fokus på at etablere et udviklende og inddragende forældresamarbejde, der gør forældrene til ambassadører og bygger bro mellem dagtilbud og forældre.

Lille Dalby, Hedensted

…for deres arbejde med at afprøve og udvikle demokratiske processer for børn. Lille Dalby lytter til børnenes stemme og inddrager deres perspektiver ved at bruge lytningens pædagogik på faste børnemøder. Det vidner om et trygt og inkluderende børnemiljø, hvor der er fokus på at give alle børn en stemme og en plads i børnefællesskabet. Dertil kommer Lille Dalbys fokus på at skabe og udvikle en systematisk evalueringskultur f.eks gennem deres arbejde med børneanalyser, systematiske refleksionsrum og videndeling.

Den endelige vinder af Årets Dagtilbud 2020-21 kåres den 30. august 2021, hvor børne- og undervisningsministeren overrækker prisen til det vindende dagtilbud.