I juli fik 4.597 ansøgere svar på, at de var kommet ind på pædagoguddannelsen. Victoria Amanda er en af dem, som nu kan se frem til at skulle i gang med 3,5 år på landets største uddannelse.

Udgivet d. 6. september 2018

Af: Cæcilie Kallehave Jensen (journalist), Jeppe Carlsen (fotograf)

September nærmer sig med hastige skridt, da Børn&Unge interviewer Victoria Amanda Sliben Wennerberg (22 ), som bor i Albertslund. Der er kun få uger til 1. september, hvor hun skal begynde på pædagoguddannelsen. Hun er kommet ind på Københavns Professionshøjskole, der har til huse i Carlsbergbyen, og hun glæder sig.

Der er ikke meget nervøsitet at spore hos den unge kvinde. Tværtimod er der masser af gåpåmod og engagement, når snakken falder på den kommende studiestart. Forventningerne til både studietid og det kommende arbejdsmarked er tårnhøje.

»Jeg håber, at studietiden gør mig mere forberedt til at komme ind på arbejdsmarkedet, så jeg kan yde mit bedste. Jeg vil gerne arbejde med unge, som har været ude i noget kriminalitet. Derudover håber jeg selvfølgelig på, at der er et rigtig godt studiemiljø – jeg glæder mig også til det sociale,« siger Victoria Amanda.

At gøre en forskel

Victoria Amanda drømmer om at gøre en forskel for børn og unge, som har det svært. Lige nu er det hendes plan at tage social- og specialpædagogik som specialisering, når hun skal vælge om et års tid. Alternativet er dagtilbudspædagogik eller skole- og fritidspædagogik.

»Jeg vil gerne arbejde med unge kriminelle, som jeg tror, at jeg kan være en god støtteperson for, men jeg vil også gerne være et voksent menneske, som kan tage ansvar for børn og unge, som måske ikke altid har haft det nemt. Derfor må de også gerne være lidt ældre, end de er i vuggestue eller børnehave,« forklarer Victoria Amanda.

Victoria Amanda kommer ellers fra en familie, hvor både mor, mormor og oldemor enten er eller har været pædagog i en daginstitution.

»Det siger bare ikke mig så meget at skulle arbejde som pædagog i et dagtilbud. Det bliver nok en udfordring at arbejde med kriminelle unge, men jeg kan godt lide, at arbejdet er udforende, og jeg bryder mig ikke om, hvis hver dag er ens. Derfor sætter jeg pris på en afvekslende hverdag, hvor jeg kan komme ud i situationer, som jeg måske ikke lige havde regnet med, da jeg stod op om morgenen.« siger hun.

Ville være betjent

Victoria Amanda overvejede også kortvarigt, om hun skulle vælge noget helt andet end at blive pædagog, som jo må siges at ligge til familien, men en knæskade satte sine naturlige begrænsninger.

»Jeg ville faktisk også gerne være politibetjent, men det kunne jeg ikke, fordi jeg fik en knæskade, da jeg spillede håndbold på min efterskole. Derfor kom jeg frem til, at hvis jeg gerne vil arbejde med børn og unge, som har været ude i kriminalitet, så kunne jeg gøre det på den her måde.«

Selv om Victoria Amanda er målrettet og motiveret op til studiestart, er hun også bevidst om, at tilværelsen som studerende kan blive lidt af en mundfuld, når hun også skal passe sin knap 3-årige søn, som hun er alene med.

»Jeg tror, det bliver lidt udfordrende at følge med i alt, når jeg også har et barn, som jo har sygedage. Så skal man hanke op i sig selv og gøre en indsats for, at det kan lykkes. Jeg tænker, at jeg vil tale med en vejleder og forklare min situation. Men jeg tager udfordringen op, og så må jeg læse derhjemme, hvis han bliver syg.« siger Victoria Amanda.

Forandring

Starten på pædagoguddannelsen kommer til at vende op og ned på hverdagen for både Victoria Amanda og hendes søn. Hun kommer direkte fra HF, men også fra en hverdag, som har bestået meget af samvær med ham. Det sociale aspekt ved studiestart er derfor enormt vigtigt for Victoria Amanda, men ønsket om at være et godt forbillede for sønnen fylder også en hel del for hende.

»Jeg keder mig, når jeg ikke laver noget. Derfor betyder det meget for mig at kunne begynde på uddannelsen, for ellers ville jeg jo bare gå derhjemme, og det synes jeg bare heller ikke, man skal, når man har et lille barn. Så skal man være et godt forbillede – og det glæder jeg mig til at skulle være,« lyder det fra den kommende pædagogstuderende.

 

Om pædagogstudiet

  • Victoria Amanda er en af de 4.957 ansøgere, der 28. juli fik besked på, at de var optaget på pædagoguddannelsen. I alt  var der 6.379 ansøgere.
  • Den geografiske fordeling viser, at der mangler pladser på uddannelserne vest for Storebælt, mens man på Sjælland fortsat melder om op til 400 ledige pladser.
  • I år er 73 procent af dem, der begynder på pædagoguddannelsen, kvinder. Og 27 procent er så mænd. Det er nogenlunde det samme som de seneste to år.
  • Målt på antallet af studerende er pædagoguddannelsen landets største.