Om barselsregler for pædagoger og klubfolk. Om regler før og efter fødsel, orlovens varighed, fædreorlov, adoption, omsorgsdage, oplysningsfrister og forældreorlov. Også om ferie, orlov samt om arbejdsløses rettigheder.

Opdateret d. 25. september 2019

Vi udgiver denne pjece som et bidrag til at overskue den første tid med barnet.

 

  • Hvad rummer love og aftaler for den enkelte pædagog?
  • Hvordan får man tiden og pengene til at slå til?
  • Hvad er den bedste barselsorlov for dig og din familie?

Er du ansat på en fri grundskole eller friskole
Se også BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler.
Barsel og adoption på de frie skoler