Om barselsregler for pædagoger og klubfolk. Om regler før og efter fødsel, orlovens varighed, fædreorlov, adoption, omsorgsdage, oplysningsfrister og forældreorlov. Også om ferie, orlov samt om arbejdsløses rettigheder.

Opdateret d. 21. december 2017

Vi udgiver denne pjece som et bidrag til at overskue den første tid med barnet.

 

  • Hvad rummer love og aftaler for den enkelte pædagog?
  • Hvordan får man tiden og pengene til at slå til?
  • Hvad er den bedste barselsorlov for dig og din familie?