SFO-leder Helle O’Connor Due Jensen må prioritere, når børn, der skal inkluderes, kræver ekstra opmærksomhed. Men hvad så med resten? Det dilemma står lederne ofte med i pressede SFO’er.

Udgivet d. 29. oktober 2021

Af: Kurt Balle (journalist), Modelfoto: Colourbox

Ifølge BUPL’s store 2021-vilkårsundersøgelse på fritidsområdet mistrives flere og flere børn og unge. Pædagogfaglige ledere står derfor mange steder i en vanskelig situation: Skal vi bruge ressourcerne på de få og risikere, at de mange betaler prisen, fordi der bliver mindre tid og overskud til dem?

Ifølge undersøgelsen oplever pædagoger flere vrede, triste, usikre og ensomme børn.

Halvdelen af de 6.000, der kommer fra fritidsområdet, beretter om større mistrivsel. Det kræver ekstra opmærksomhed omkring børnene, men det går så ud over de resterende børn, fordi normeringerne er, som de er.

 

Må gå fra til udadreagerende børn

Uanset om man ser decideret mistrivsel generelt eller har en presset hverdag, er det ofte nødvendigt med svære prioriteringer, ikke mindst når man er leder.  En af dem er Helle O’Connor Due Jensen, der er SFO-leder på Ansager Skole.

Hun har arbejdet på fritidsområdet i 12 år og kan huske dengang, normeringerne var anderledes.

”I dag er vi tre ansatte til 44 børn, og den normering gør, at vi er nødt til at prioritere. Vi har børn, der skal inkluderes, og som kan være udadreagerende, men der er ikke fulgt økonomiske ressourcer med. Jeg kan hurtigt nævne tre-fire børn, der kan have en dårlig dag, så en fra personalet må gå fra. Så står der to til de resterende 40 børn. Hvem skal vi så prioritere? Skal vi prioritere de børn, der har det svært og skal inkluderes? Det gør vi gerne, men hvad så med de resterende børn? Bliver det så bare opbevaring,” spørger hun

 

Kræver ekstra hænder

Helle O’Connor Due Jensen er ikke i tvivl om, at det har konsekvenser.

”Det er en udfordring, at vi skal rumme disse børn uden at få ressourcer til det, for det kræver nu en gang ekstra hænder. Det betyder, at der er en stor gruppe, der bliver glemt, og sker det, får vi udmeldelserne. Og det er et problem i Varde Kommune generelt, at folk efter corona har fundet ud af, at børnene kan gå hjemme. Og det kommer de til, hvis ikke vi tilbyder noget, de ikke kan lave derhjemme,” siger Helle O’Connor Due Jensen.

 

Fritidspædagogikken skal skabe udvikling for alle børn

For SFO-lederen handler det især om, at normeringerne skal være, så der også er hænder til at skabe aktiviteter for de velfungerende børn.

Fritidspædagogikken skal kunne skabe udvikling for alle børn.

”Vi skulle gerne tilføre kvalitet i børnenes hverdag. Vi skulle kunne tilbyde nærvær og fællesskab med andre børn og voksne. Det er jo børn, og de skal have det godt. Og det skal de alle have, så det er vigtigt, vi ikke kommer til at overse nogle. Vi skal gøre alle børn bedre og dygtigere, så de kan blive ved med at udvikle sig. Vi kan ikke så meget, som vi gerne vil med de normeringer, vi har. Vi gør det så godt, vi kan, men jeg er også sikker på, at vi overser nogle,” siger Helle O’Connor Due Jensen.