Pædagog Gitte Nolte og andre kommunalt ansatte står til at miste op til 10 seniorfridage, hvis KL får sit krav igennem. Men pædagoger har brug for fridagene, mener Gitte Nolte.

Udgivet d. 15. marts 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Fotograf: Claus Bech

Hvis pædagoger skal klare mosten frem til pensionsalderen, er der brug for seniorfridagene. Så klart er budskabet fra Gitte Nolte, pædagog og tillidsrepræsentant i Frederiksværk Børnehus.

»Nallerne væk fra seniorfridagene,« som Gitte Nolte siger det.

Pædagoger står til at miste op til 10 seniorfridage, hvis kommunernes forening KL kommer igennem med sit krav ved overenskomstforhandlingerne om at forringe ordningen for ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Det viser tal, som KL har lagt frem i forhandlingerne, der som bekendt nu er brudt sammen og afventer resultatet af arbejdet i forligsinstitutionen.

Mister pusterum

Som ordningen om seniorfridage er nu, har pædagoger ret til fem årlige seniorfridage med løn, fra det år de fylder 58. Det vil KL ændre, så man først har ret til seniordage fem år før folkepensionsalderen. Det vil betyde, at seniorer med den nuværende gennemsnitlige tilbagetrækningsalder vil miste retten til mellem 7 og 10 seniorfridage i år 2022.

Gitte Nolte er selv 53 år og arbejder 30 timer om ugen.

»Mine jævnaldrende og ældre kolleger, der arbejder fuld tid, er pressede. Seniorfridage er med til, at man får sit pusterum, så man bedre kan klare arbejdet,« siger hun.

»Og der bliver også tid til at gå til fysioterapeut eller kiropraktor. Det er nødvendigt for mange, for en af konsekvenserne ved at arbejde i daginstitution er, at vi bliver slidte. Faktisk både fysisk og mentalt,« fortsætter Gitte Nolte.

Nu er det vores tur

Hvis det ikke lykkes for arbejdsmarkedets parter at indgå en aftale med hjælp fra forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Den kan tidligst indtræde 4. april, hvor flere fagforbund, herunder BUPL, har varslet strejke. KL har som modtræk varslet en omfattende lockout fra 10. april.

Gitte Nolte håber, at det ikke behøver at komme dertil.

»Jeg og mine kolleger ønsker ikke en konflikt. Men omvendt har jeg det sådan, at nu vil vi høres. Nu er det vores tur til at blive anerkendt. Vi pædagoger er med til at lægge grundstenene i samfundet, vi tager ansvar for de vigtigste år i barnets liv, og jeg kender ikke nogen pædagoger, der ikke brænder for deres arbejde,« siger hun.

»Og ved denne overenskomstforhandling er der noget større på spil. I Danmark har vi jo tradition for at lave aftaler uden indblanding fra politikerne, så når jeg læser, at Lars Løkke allerede har en plan klar, hvis det ender med konflikt, bliver jeg bekymret. Hvis der igen kommer et regeringsindgreb i overenskomstforhandlingerne, er den danske model truet,« mener Gitte Nolte.


Hør Gitte Nolte fortælle, hvorfor seniorfridage er så vigtige: