Børne- og Undervisningsministeriet foreslår nu, at pressede daginstitutioner slår børnegrupper sammen, selvom det bryder med corona-anbefalingerne. BUPL opfordrer i stedet til at genindføre dimensionering og bruge af pengene fra ’corona-krigskassen.’

Opdateret d. 16. december 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Flere steder er daginstitutioner, SFO’er og klubber så pressede af coronasmitte og vikarmangel, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen.

BUPL har gentagne gange opfordret Børne- og Undervisningsministeriet til at gribe ind, før smitten – som har ført til lukninger af flere daginstitutioner og skoler landet rundt – kommer ud af kontrol.

Nu er ministeriet så kommet med en udmelding til de pressede pædagog-arbejdspladser: Hvis man oplever personalemangel, kan man samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger. Gør man det, ‘opfordres der til ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag,’ skriver ministeriet på sin hjemmeside.

BUPL: Der er brug for en nødbremse nu

Ministeriets svar til de pressede daginstitutioner er altså, at de skal bryde med en af de mest grundlæggende anbefalinger i områder med høj lokal smitte: At børnegrupperne bør holdes adskilt.

Hos BUPL understreger formand Elisa Rimpler, at der i stedet er akut behov for en nødbremse i de hårdest ramte institutioner:

“Situationen er alvorlig. Vi hører om daginstitutioner, hvor over halvdelen af det faste personale er væk på grund af sygdom eller karantæne. Det gør det næsten umuligt at dele børnene op i mindre grupper og sikre den omsorg og tryghed, de har behov for,” siger hun.

BUPL opfordrer derfor ministeriet til at genindføre dimensionering – altså muligheden at begrænse antallet af børn i de hårdest ramte institutioner.

Læs også: Syge børn presser daginstitutioner: Det skal stoppe nu

Kommuner skal bruge af ’krigskassen’

Elisa Rimpler opfordrer samtidig kommunerne til at huske på, at regeringen og støttepartierne har åbnet for den såkaldte ’krigskasse’ med penge til ekstraordinære corona-udgifter.

Desuden mener BUPL, at kommunerne bør indføre krav om mundbind til forældre i institutionerne og til at give pædagogerne adgang til hjemmetest.

Hun er alvorligt bekymret for, hvordan børn og pædagoger skal komme igennem de kommende uger og måneder med udsigt til stigende smittetal, der også rammer børnene.

”Det skaber utryghed og mistrivsel hos børnene, når halvdelen af det faste personale er væk, og de hele tiden bliver mødt af nye vikarer. Hvis det overhovedet er muligt at skaffe vikarer. Det går især ud over børn med særlige behov,” siger Elisa Rimpler.

Hun frygter, at høj smitte vil føre til, at flere institutioner må opfordre forældre til at holde børnene hjemme, som det er sket i Greve Kommune.