Børne- og undervisningsministeren understreger nu, at daginstitutioner, skoler og SFO’er kun må genåbne, hvis de kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Denne udmelding samt udsigten til en løsning for pædagoger i risikogruppen kan forhåbentlig give lidt ro inden genåbningen, lyder det fra BUPL’s formand.

Opdateret d. 9. juni 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Da statsminister Mette Frederiksen (S) den 6. april fortalte, at daginstitutioner, SFO’er og folkeskolens yngste klasser skulle genåbne 15. april, medførte det en lang række spørgsmål fra både bekymrede forældre og pædagoger, hvilket BUPL-formand Elisa Rimpler blandt andet har været ude og pointere.

Derfor var der lagt op til nogle særdeles vigtige svar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun sammen med KL-formand Jacob Bundsgaard (S), Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm samt erhvervsminister Simon Kollerup (S) holdt pressemøde om netop første fase af samfundets genåbning – heriblandt forholdene for genåbning af skoler og daginstitutioner.

Minister: Hold lukket til I kan åbne forsvarligt

På pressemødet understregede Pernille Rosenkrantz-Theil, at kommunerne ikke skal genåbne skoler og daginstitutioner før rammerne gør det muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om blandt andet afstand, hygiejne og rengøring.

»Det tager den tid, det tager. Den elastik skal vi have over for hinanden, sagde hun.

Det er en særdeles vigtig udmelding, mener BUPL-formand Elisa Rimpler:

»Det sender et vigtigt og klart signal om, at daginstitutionerne ikke nødvendigvis kan være klar til at åbne den 15. april. Det er samtidig en vigtig forventningsafstemning, hvor det understreges, at vi skal have mulighed for at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så genåbning kan ske trygt for både pædagoger, børn og forældre,« siger hun.

Elisa Rimpler understreger, at BUPL vil holde kommunerne op på, at daginstitutionerne ikke skal åbne under uforsvarlige forhold.

»Hvis det viser sig, at vi eksempelvis ser alt for store børnegrupper og må gå på kompromis med anbefalingerne, så vil vi gå til kommunalbestyrelserne. Og hvis en kommune fortsat ikke overholder retningslinjerne, så går vi til ministeren,« siger hun.

Vigtigt svar: Tager højde for, at ”børn er børn”

Søren Brostrøm fortalte, at Sundhedsstyrelsens modeller for beregning af smittespredning i forbindelse en genåbning indregner, at små børn ikke forventes at kunne overholde retningslinjerne for eksempelvis håndhygiejne og afstand.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understregede også, at der er taget højde for, at børn og pædagoger ikke kan holde to meters afstand til hinanden.

»Pædagogerne må gerne trøste børn og skifte børn, og ja børn må gerne være børn, men de kommer til at lege i mindre grupper end normalt,« sagde hun.

Disse udmeldinger kan forhåbentlig være med til at give pædagoger og forældre lidt ro, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler:

»Det var en vigtig anerkendelse af, at retningslinjerne er møntet på de voksne, og at der fortsat er mulighed for at børn kan lege, og at pædagogerne kan give trøst og en ren ble,« siger hun.

Læger skal vurdere, om udsatte bør blive hjemme

Efter statsministerens udmelding om genåbning, har pædagogernes bekymringer særligt omhandlet to af Sundhedsstyrelsen og regeringens anbefalinger: Børn i corona-ramte familier må gerne komme i skole eller institution, hvis de ikke selv er syge, og medarbejdere, der deler husstand med personer i særlig risiko for at blive alvorligt syge, skal som udgangspunkt møde op på arbejdspladsen.

På pressemødet lagde Pernille Rosenkrantz-Theil op til, at disse forhold skal drøftes med KL og de faglige organisationer.

Men allerede få timer senere præciserede hun, at medarbejdere, der er særligt udsatte – eller deler husstand med særligt udsatte – på baggrund af en konkret, individuel, sundhedsfaglig vurdering kan blive fritaget for arbejdsopgaver, der indebærer smitterisiko. Denne vurdering skal foretages af den enkelte medarbejders egen læge.

»Det er positivt, at der nu er kommet en nærmere afklaring. Jeg håber meget, at det hjælper de pædagoger, der har været allermest bekymret for deres eget eller deres nærmestes helbred,« siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden fortæller også, at BUPL og resten af fagbevægelsen i øjeblikket arbejder på at få belyst forholdene for medarbejdere, der udviser ekstra agtpågivenhed og holder sig hjemme, fordi de har symptomer på sygdom.

Det skal ikke skabe problemer med arbejdspladsernes sygdomspolitik om eksempelvis sygeperioder, påpeger Elisa Rimpler.

»Vi har løbende samtaler med både ministerier og KL om hele genåbningen. Og det er vigtigt, at både pædagoger og ledere husker, de kan søge rådgivning hos deres lokale fagforening, hvis de har brug for det,« siger hun.

KL-formand: Der er brug for flere hænder

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, anerkendte på pressemødet, at de ekstra opgaver med eksempelvis rengøring kræver, at kommunerne ansætter mere personale.

Derfor har KL og regeringen indgået aftale om, at kommunerne får kompensation for deres ekstra udgifter i forbindelse med genåbningen af skoler og daginstitutioner.

Den udmelding er særdeles vigtig, understreger Elisa Rimpler.

»Aftalen mellem KL og regeringen om kompensation for ekstraudgifter giver kommunerne mulighed for at ansætte de folk der skal til for at kunne løse opgaverne,« siger hun.

Ansvar for børnetal skubbes ud til kommunerne

BUPL’s lokale fagforeninger indgår i øjeblikket i arbejdet med at få løst de logistiske problemer rundt omkring i kommunerne. Og selv med den nye økonomiaftale er der store udfordringer, understreger Elisa Rimpler:

»Det gælder ikke bare for daginstitutionerne. Specialskolerne har en udfordring med at tage hånd om elever, som er udadreagerende og hurtigt bliver utrygge, og SFO’erne er udfordret af blandt andet de dårlige normeringer. Der vil være steder, hvor de logistiske udfordringer simpelthen er for store til, at en genåbning er forsvarlig allerede 15. april. Netop derfor var børne- og undervisningsministerens udmeldinger vigtige,« siger hun.

Samtidig påpeger Elisa Rimpler, at vurderinger af, hvor mange børn og voksne, der forsvarligt kan være i institutionerne umiddelbart er blevet skubbet ud til de enkelte kommuner:

»Jacob Bundsgaard nævner, at hans egen kommune, Aarhus, starter med at køre de yngste børn ind. Men beslutningerne ligger umiddelbart hos de enkelte kommunalbestyrelser i samarbejde med pædagoger og ledere. Det arbejde er BUPL lokalt allerede ved at kigge på,« siger hun.