Pædagoger, som bliver alvorligt syge af corona-smitte på jobbet, kan få anerkendt følger af sygdommen som en arbejdsskade, slår beskæftigelsesministeren nu fast. De nye retningslinjer er afgørende for ramte pædagogers mulighed for at få erstatning, mener BUPL.

Opdateret d. 23. april 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Pædagoger og andre, som bliver alvorligt syge af smitte med coronavirus på deres arbejde, kan få følger af sygdommen anerkendt som en arbejdsskade. Det understreger Beskæftigelsesministeriet nu i en ny vejledning.

»Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles kamp mod coronavirus. Medarbejdere skal have tillid til, at der bliver taget hånd om dem, hvis de i deres arbejde bliver smittet, « siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Faglig sekretær i BUPL, Mette Skovhus Larsen, er glad for, at ministeren gør det klart, at alvorlig sygdom som følge af smitte med coronavirus skal anerkendes som en arbejdsskade. For sådan er det ikke nødvendigvis med lignende smitsomme sygdomme.

»Det er godt, at regeringen ser alvorligt på det her. De nye retningslinjer vil hjælpe de forhåbentligt meget få pædagoger, der kan opleve senfølger som eksempelvis nedsat lungefunktion på grund af smitte med coronavirus,« siger hun.

Lettere at løfte bevisbyrden

Den nye vejledning fra ministeriet gør det lettere at løfte bevisbyrden i sager om corona-senfølger end det normalt er i arbejdsskadesager, vurderer BUPL.

Og præciseringen af retningslinjerne har været vigtig, påpeger Mette Skovhus Larsen.

»Uden den nye vejledning fra ministeriet havde bevisbyrden i erstatningssager om alvorlige følger af corona-smitte været meget svær at løfte. Præciseringen kommer til at gøre en forskel for de af vores medlemmer, som bliver ramt, og BUPL vil køre de sager, der skal køres, til ende,« siger hun.

Ministerens præcisering kommer netop efter at BUPL – sammen med blandt andre sygeplejerskerne, lægerne, lærerne og politiet – havde kritiseret tidligere udmeldte retningslinjer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er den myndighed, der træffer afgørelser efter arbejdsskadeloven.

Kontakt BUPL, hvis du bliver syg

Pædagoger, som bliver smittet med coronavirus, opfordres til at kontakte deres lokale BUPL-fagforening.

»Jo hurtigere, du kan få sagen frem, jo hurtigere kan du også få dokumentation for, at skaden er sket på jobbet. Det kan give en ro, så man ikke senere skal ud og indhente dokumentation i tilfælde af senfølger,« siger Mette Skovhus Larsen.

Den nye vejledning omtaler specifikt pædagoger, blandt andet med eksempler på, hvordan det kan sandsynliggøres, at smitte med coronavirus er sket på arbejdet.

BUPL har endnu ikke fået henvendelser fra pædagoger, som er blevet syge på grund af smitte med coronavirus.