Et halvt år efter minimumsnormeringer blev indført i Norge, lever næsten alle dagtilbud op til kravene. De gør det dog ikke hele dagen, og pædagogandelen er stadig for lav, viser ny statistik.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist

Når lille Sigrid eller Johannes har brug for en voksen, er der blevet større sandsynlighed for, at der er en i nærheden. I hvert fald hvis de bor i Norge. Minimumsnormeringer virker nemlig, viser ny norsk statistik. For to år siden havde kun lidt flere end halvdelen af dagtilbuddene en normering på tre børn pr. voksen i vuggestuer og en voksen pr. seks børn i børnehaver. I dag er tallet oppe på 94 procent. Det er en konsekvens af, at Norge har indført minimumsnormeringer, der trådte i kraft i august 2019.

Den udvikling glæder Steffen Handal, formand for Utdanningsforbundet, der er fagforbund for både lærere og pædagoger i Norge.

»Det er godt, at 94 procent af institutionerne opfylder mindstekravet til normeringer, men det er jo mindstekrav, så det er også en selvfølge, at de lever op til dem,« siger han.

Udviklingen slår igennem i de gennemsnitlige normeringer. I 2017 havde norske børnehaver og vuggestuer i gennemsnit seks børn pr. voksen. Tallet er nu nede på 5,7. Det skal understreges, at tallene for børn under tre år er ganget med to, så reelt betyder det, at der er lidt færre end tre børn pr. voksen i det, der svarer til danske vuggestuer.

Ikke hele dagen.

Selvom Norge er fyldt med høje skovklædte fjelde, vokser træerne stadig ikke ind i himlen. Institutionerne lever ganske vist op til kravene, men det betyder ikke, at børnene i eksempelvis en børnehave ikke er nødt til at dele en voksen med flere end seks andre børn. Af rapporten ‘Spørsmål til Barnehage-Norge 2019’ fremgår det, at omkring halvdelen af børnehaverne har fuld bemanding i fire til fem timer, mens en tredjedel af institutionerne kun har det i to til tre timer om dagen.
»Det viser sandsynligvis, at det var rigtigt, hvad mange advarede om, inden de nye regler blev vedtaget. Normeringen er ikke god nok. Personalet i institutionerne har ikke kun ansvar for børnene, men også for blandt andet køkkener og praktisk arbejde,« siger Steffen Handal.

Udviklingen i Norge er interessant at følge, fordi den danske regering og støttepartierne har aftalt, at der også skal indføres minimumsnormeringer i Danmark. Netop i disse uger forhandles loven og detaljerne på plads

Brug for flere pædagoger

Da politikerne i Stortinget vedtog loven om minimumsnormeringer, besluttede de også, at indføre et minimum for antallet af uddannede pædagoger i institutionerne. Fra august har der skullet være mindst 43 procent uddannede pædagoger i norske børnehaver og vuggestuer. De nye statistikker fortæller ikke direkte, om institutionerne lever op til kravet. Til gengæld har lederne vurderet hvor mange timer, der er uddannede pædagoger i institutionerne på en typisk dag. 40 procent mener, at det er tilfældet mellem fire og fem timer, men andre 40 procent vurderer, at der er pædagoger i seks til syv timer.

Steffen Handal er langt fra imponeret.

»Pædagogandelen er stadig for lav, selvom normen om 43 procent pædagoger ikke er særlig ambitiøs. I rigtig mange institutioner er børnene kun sammen med pædagoger i halvdelen af åbningstiden, hvilket hænger sammen med, at pædagogisk arbejde også indebærer elementer som planlægning og samarbejde med forældre. Samtidig er der også færre ressourcer til ledelse, så pædagoger udfører også en del administrativt arbejde,« siger han.

Sådan er de norske normeringer

Antal børn pr. voksen i norske vuggestuer og børnehaver

2014 6,1
2015 6,0
2016 6,0
2017 6,0
2018 5,8
2019 5,7

Kilde: Uddanningsdirektoraret i Norge.
Note: I Norge skal der være mindst en voksen pr. tre vuggestuebørn og en voksen per seks børn over tre år. I denne statistik tæller tallene for de mindste dobbelt, så det er udregnet, som om alle børn gik i børnehave.

Læs hele rapporten her