Loven om minimumsnormeringer kommer til at gælde for både offentlige og private daginstitutioner. Det betyder, at private daginstitutioner fremover skal leve op til en række krav. Positivt, at alle børn kan få glæde af minimumsnormeringer og at det sikres, at også de private midler går ubeskåret til normeringer, mener BUPL.

Opdateret d. 7. december 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Den nye aftale om lovkrav om minimumsnormeringer vil også gælde for private daginstitutioner.

Dermed får private vuggestuer og børnehaver del i midlerne til finansiering af styrkede normeringer. Det betyder dog, at kravene til private daginstitutioner fremover ændres og i højere grad kommer til at ligne kravene til offentlige og selvejende institutioner.

»Vi er selvfølgelig rigtigt glade for, at alle børn får glæde af minimumsnormeringer. Også i de private daginstitutioner. Det har vi arbejdet for. Og vi synes også kun, at det er rimeligt, at de private daginstitutioner skal leve op til de samme krav for at få del i pengene, som alle andre. Vi skal jo have sikkerhed for, at pengene bliver brugt til pædagoger til børnene,« siger næstformand i BUPL, Birgitte Conradsen.

Aftale sætter stopper for privat profit

Først og fremmest fjerner den nye aftale de private daginstitutioners mulighed for at trække overskud ud af institutionerne. Den beslutning bakker BUPL op om.

»Vi er helt enige i, at man ikke skal kunne trække profit ud af daginstitutionerne. Man skal ikke tjene penge på børn,« siger Birgitte Conradsen.

Det betyder samtidig, at nyoprettede private daginstitutioner fremover skal organiseres som selvejende institutioner. Samtidig skærpes tilsynet med private daginstitutioners økonomiske forhold.

Slut med forskellige standarder

Partierne bag aftalen er samtidig enige om, at alle daginstitutioner – også de private – skal leve op til de samme kvalitetskrav. Det gælder blandt andet den pædagogiske læreplan.

De vil også stille krav om, at private pasningsordninger skal leve op til de samme regler og standarder som daginstitutionerne skal. Og der vil blive fastsat et loft på fire børn for private pasningsordninger.

Derudover får kommunerne mulighed for at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver.

»Det er kun rimeligt, at vi sikrer, at kravene til kvaliteten er den samme i de private daginstitutioner og pasningsordninger, som i de kommunale vuggestuer. Og det samme gælder løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte. Vi kan ikke have forskellige standarder,« siger Birgitte Conradsen.

Læs hele aftaleteksten her.