Minimumsnormeringer blev et af de varmeste temaer i forårets valgkamp. Så varmt, at det nåede helt ind i de afsluttende partilederrunder og statsministerdueller. Og det afspejlede sig også i medierne, hvor pædagoger og forældre havde stor succes med at sætte forholdene i landets daginstitutioner på dagsordenen.

Opdateret d. 22. august 2019

Af: Niels Brandt Petersen, Pressekonsulent

En kortlægning som BUPL har lavet på baggrund af data fra Infomedia viser, at ordet minimumsnormeringer blev særdeles flittigt brugt i medierne. Inden valgkampen gik i gang, lå antallet af medieomtaler med minimumsnormeringer typisk på et par stykker om måneden. Men i juni, hvor folketingsvalget fandt sted, nåede antallet af omtaler helt op på knap 400.

Op til valgkampen satte BUPL’s vilkårsundersøgelse blandt 14.000 pædagoger på daginstitutionsområdet også et markant aftryk i medierne. Den affødte langt over 100 artikler og debatindlæg i diverse landsdækkende, regionale og lokale medier – også med fokus på de dårlige normeringer.

I kølvandet på valget blev et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de Radikale som bekendt enige om, at der skal indføres minimumsnormeringer. Forløbet glæder BUPL’s formand, Elisa Rimpler.

”Når man har kæmpet så længe for minimumsnormeringer, som vi har. Og presset på for at få det højt op på den politiske dagsorden, så er det selvfølgelig en stor glæde og forløsning at opleve, hvordan børnene og forholdene i daginstitutioner blev det helt store tema i valgkampen. For første gang nogen sinde,” siger Elisa Rimpler.

Hun mener i høj grad, at succesen skyldes, at det lykkedes pædagoger, forældre, børneorganisationer og forskere at samle kræfterne i kampen for bedre forhold.

”De stærke og gentagne vidnesbyrd fra pædagoger, forældre og forskere om den pressede hverdag i vuggestuer, som er kommet til udtryk i tv-udsendelser, demonstrationer, artikler og debatindlæg i stribevis, har haft held til at råbe politikerne op. De er blevet tvunget til at forholde sig til minimumsnormeringer og behovet for at investere i et godt børneliv. Det kan vi alle sammen være super stolte af,” siger Elisa Rimpler og tilføjer:

”Det viser, at det nytter at råbe og presse på. Og det skal vi selvfølgelig blive ved med, når regeringen nu skal indfri valgløftet om minimumsnormeringer,” siger Elisa Rimpler.