Mens der mangler pædagoger til både stigende børnetal og bedre normeringer i daginstitutioner, er der i dag store kommunale forskelle på, hvor mange pædagoger, der er fuldtidsansatte. Det er et kæmpe ubrugt potentiale, viser analyse.

Opdateret d. 9. september 2021

Af: Trine Vinther Larsen, Mikkel Prytz og Mikkel Kamp, Journalister

I 2030 vil der ifølge Danmarks Statistik være over 50.000 flere børn i alderen 0-5 år, og også loven om minimumsnormeringer kalder på flere pædagoger i danske vuggestuer og børnehaver. Hele 14.000 flere pædagoger end i dag, vil der fremover mangle.

En af måderne at rekruttere pædagoger til det stigende børnetal og til gode normeringer er at få landets deltidsansatte pædagoger op i tid.

60 procent af pædagogerne er samlet set på deltid, og udviklingspotentialet er i mange kommuner kæmpestort, viser en ny analyse fra Indenrigsministeriet af arbejdstiden blandt det pædagogiske personale på tværs af kommunerne fra 2016 til 2020.

Der er nemlig store kommunale forskelle i brugen af fuldtidsstillinger i dagtilbud. Andelen af det månedslønnede pædagogiske personale, herunder pædagoger, der er på fuld tid, varierer således i 2020 fra kun 9,9 procent i Herning og Randers Kommuner, til 88,6 procent i Langeland Kommune, som sammen med Lolland og Vordingborg Kommuner indtager top tre på kommunekortet over brugen af fuldtidsstillinger.

Se de store forskelle på kortet

Kan udløse 3000 pædagoger

Blandt det pædagogiske personale i daginstitutionerne arbejder pædagogerne dog mest – med en gennemsnitlig arbejdstid på 34,1 timer om ugen i 2020 – mens de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere gennemsnitligt lægger lidt færre timer på arbejdspladsen, viser analysen fra Indenrigsministeriet også.

Men det er samlet set kun 40 procent af pædagogerne, som i dag arbejder fuldtid, og en BUPL-analyse har tidligere vist, at mange pædagoger er parate til at gå op i tid, hvis bare normeringerne og arbejdsmiljøet blev bedre.

BUPL estimerer, at bedre vilkår vil kunne udløse, hvad der svarer til 3000 ekstra pædagog-årsværk.

“Det er oplagt at få dem, der selv gerne vil det, op i tid. Ikke mindst for at løse de rekrutteringsproblemer, som vi både nu og fremover står med. Ingen skal tvinges op i tid, og der kan være gode grunde til at vælge deltid i en periode, men alle pædagogstillinger burde i udgangspunktet slås op som fuldtidsstillinger,” siger Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget i BUPL.

Han ser fordele ved fuld tid for både den enkelte pædagog og for arbejdspladsen.

“Pædagogen vil have større lønindkomst og pension, børnene vil opleve mere kontinuitet, og kommunerne vil få lettere ved at få kvalificeret arbejdskraft og derved øge kvaliteten,” siger Lars Søgaard Jensen.

Langeland løfter kvaliteten

At fuldtid løfter kvaliteten er også oplevelsen i Langeland Kommune, som er den kommune, hvor det pædagogiske personale oftest er ansat på fuld tid, viser analysen.

“Det giver færre skift for børnene, og samtidig er der også bedre mulighed for at opkvalificere personalet,” fremhæver Børn-, unge- og socialchef Lone Bjerregaard.

Siden 2016 er kommunen gået fra at have 77,4 procent fuldtidsansatte i dagtilbuddene til højdespringeren 88,6 procent i 2020.

“Mange vil gerne arbejde på fuld tid, og det giver vi mulighed for. Det er blandt andet en måde at rekruttere de bedste medarbejdere,” fastslår Lone Bjerregaard.

Udviklingspotentiale i Herning

Mens Langeland har set fordelene og satset stort på fuldtidsstillinger i daginstitutionerne, forholder det sig omvendt i Herning kommune, hvor kun 1 ud af 10 pædagogiske stillinger er på fuldtid.

Forvaltningen er klar over bundplaceringen på Danmarkskortet over fuldtidsstillinger i dagtilbud, men det skyldes ikke en bevidst politik, forklarer Bibi Salskov Olesen, der er centerleder for dagtilbud i kommunen.

“Vi har spurgt lederne. De fortæller, at mange medarbejdere synes, det passer godt i forhold til familielivet, og samtidig passer det i institutionerne i forhold til at få enderne til at nå sammen, at det er fordelt på flere hænder,” siger hun og tilføjer, at en del af de mange deltidsstillinger er opstået, fordi der har været besparelser, og lederne har spurgt medarbejdere, om de var villige til at gå ned i tid.

Bibi Salskov Olesen håber, at flere pædagoger i Herning kan komme på fuld tid.

“Der er jo et helt klart udviklingspotentiale. Vi kan også se frem til pædagogmangel, så det er oplagt at flere skal på fuld tid. Vi kan for eksempel blive bedre til at slå fuldtidsstillinger op, end vi er nu,” siger hun.

En fælles problemstilling

Analysen fra Indenrigsministeriet indeholder også eksempler fra seks kommuner, som skal inspirere andre kommuner til, hvordan man kan arbejde med at øge udbuddet af fuldtidsstillinger. Her beskrives netop, hvordan Hvidovre Kommune altid skal slå pædagogiske stillinger op som fuldtidsjob. Hvordan Brønderslev løbende har dialog med medarbejderne om arbejdstid. Og hvordan Roskilde Kommune gør fuld tid attraktivt ved at give mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

BUPL er med i et samarbejde mellem de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet og KL, hvor 26 kommuner fra 2018 til 2023 også har fokus på fuldtidsarbejde.

“Vi er i dialog med KL og kommunerne om det her, for det er en fælles problemstilling, som vi sammen skal gøre noget ved. Det handler om, om vi kan få medarbejdere nok, og om vi kan få kvalificeret personale nok, så det glæder os, når kommunerne har fokus på det,” siger Lars Søgaard Jensen.

Dårligt arbejdsmiljø kan spænde ben for fuld tid

Ifølge en aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, så har kommunerne, når der opstår permanente ledige timer til besættelse, pligt til at tilbyde de ledige timer til ansatte medarbejdere på deltid. Men den nye analyse fra Indenrigsministeriet tyder på, at aftalen ikke virker lige godt alle steder.

Lars Søgaard Jensen mener, at arbejdsmiljøet kan være en del af årsagen.

“Nogle pædagoger fravælger fuldtid for at få familie-og-arbejdslivet til at fungere. Men vi ved også, at en del pædagoger siger nej til flere timer, fordi arbejdspresset er for stort. Og det er jo en katastrofe. Det eneste gode, der er at sige, er, at arbejdsmiljøet kan man gøre noget ved, så kommunerne skal tage hånd om arbejdsmiljøet, så det bliver attraktivt at arbejde fuld tid,” siger Lars Søgaard Jensen.

Sådan øger I arbejdstiden:

Se 9 inspirerende tiltag

 1. Fokus på løbende dialog med medarbejderne om arbejdstid i Brønderslev Kommune
 2. Fokus på faglighed igennem samtaler med ansatte om fordele ved fuldtid i Roskilde
  Kommune
 3. I Hvidovre Kommune slår man som udgangspunkt jobopslag op som fuldtid
 4. I Billund Kommune samarbejder man med uddannelsesinstitutioner og er synlig på uddannelsesdage
 5. I Hvidovre Kommune spredes de gode idéer og arbejdstiden sættes på dagsorden gennem
  ledernetværk og mentorordninger
 6. Tid til andet arbejde: En fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse i Roskilde Kommune
 7. Lokal fleksibilitet i arbejdstiderne i Faxe Kommune
 8. Sammenhængende arbejdsdage understøtter høj arbejdstid i Billund Kommune
 9. Samarbejde mellem kommune og jobcenteret i Varde Kommune

Læs mere om de 6 kommuners tiltag i analysen ‘Arbejdstid blandt pædagogisk personale i kommunerne’, Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, september 2021.

Se video fra daginstitutionen Eventyrhuset om, hvad fuld tid gør for arbejdsmiljøet og børnene:

Læs om flere projekter fra KL og Forhandlingsfællesskabets fælles indsats om at sætte fokus på fuld tid frem mod 2023.