Gribskov Kommune sløjfede en SFO-lederstilling og lagde ansvaret ind under en læreruddannet indskolingsleder. Kommunen orienterede ikke BUPL, hvilket er i strid med ledernes overenskomst. Derfor skal kommunen nu betale bod til BUPL.

Udgivet d. 10. maj 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist / Foto: Colourbox,

Skoler kan ikke bare fjerne lederen af en SFO og lægge lederansvaret ind under en skoleleder uden at diskutere det med BUPL først. Det er netop fastslået i en sag fra Gribskov Kommune, hvor kommunen skal betale en bod for brud på OK-aftalen.
I lederoverenskomsten står der nemlig:

”Nedlægges stillinger, hvor kommunen/ansættelsesmyndigheden har placeret det faglige ledelsesansvar, orienteres den lokale afdeling af den forhandlingsberettigede organisation.”

Det skete ikke, da en skole i kommunen netop nedlagde stillingen som SFO-leder.

BUPL Nordsjælland blev opmærksom på problemet, da en pædagog, der havde været konstitueret leder, ikke havde fået tillæg for det. Pædagogen kontaktede BUPL, som undersøgte sagen og opdagede, at der allerede var ansat en ny indskolingsleder.

Det er tredje gang, det sker, fortæller Dorte Ellegaard, der er næstformand i BUPL Nordsjælland.

”De andre gange har de heller ikke fulgt reglerne. Vi har haft en dialog med dem om det og sagt, at alle kan begå fejl. Vi lod tvivlen komme dem til gode, men så gjorde de det igen,” siger hun.

Lagde sig fladt ned

Teksten i OK-aftalen er klar, og lokalt var der heller ikke stor diskussion om, hvorvidt overenskomsten var blevet brudt.

”Gribskov Kommune lagde sig fladt ned og erkendte, at der var sket et brud på OK-aftalen, så det var egentlig mest et spørgsmål om bodens størrelse. KL prøvede at diskutere det, men det lykkedes ikke for dem,” siger Dorte Ellegaard.

Hun glæder sig over resultatet, som betyder, at Gribskov Kommune skal betale 25.000 til BUPL.

”Spørgsmålet var: Holder det, der står i overenskomsten? Og svaret er: Ja, det holder. Dermed har vi fået draget en grænse. KL har anerkendt, at når man vil ændre en lederstilling fra SFO-leder til indskolingsleder, så skal vi orienteres, så vi har mulighed for at gå ind i en debat om det, inden stillingen bliver slået op,” siger næstformanden i BUPL Nordsjælland.

Irriterende at det er nødvendigt

Eva Munck Immertreu har et ambivalent forhold til sagen, der skal ses i lyset af, at en lang række SFO-lederstillinger i hele landet de seneste år er blevet nedlagt. På den ene side er det positivt, at kommunen ikke slap afsted med at ignorere aftalen. På den anden side burde det være en selvfølge, at den bliver overholdt.

”Det er et godt signal, at vi kører sager som denne og sætter fokus på, at man ikke bare kan slippe afsted med at nedlægge lederstillinger uden at være i dialog. Omvendt er det ærgerligt, at man når dertil, og at kommuner og skoleledelser ikke har større fokus på, at flerfaglig ledelse er vigtig. Det er irriterende, at man ikke bare som udgangspunkt respekterer de lokale aftaler,” siger formanden for Lederforeningen i BUPL.

Sagen understreger, at det er vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på, hvad flerfaglig ledelse kan.

”En monofaglig ledelse kan blive blind for nogle områder. Der er brug for faglige forstyrrelser, som den flerfaglige ledelse kan give. Derfor er der også brug for ekstra opmærksomhed, når pædagogfaglige stillinger bliver nedlagt. Det skal ikke ske, uden man har overvejet det grundigt først,” siger Eva Munck Immertreu.

Her er aftalen, Gribskov Kommune ikke har overholdt

I ”Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne”, står der i bemærkningerne til § 2. stk 2:
”Placeringen af det faglige ledelsesansvar drøftes, hvis én af de lokale parter ønsker dette. Nedlægges stillinger, hvor kommunen/ansættelsesmyndigheden har placeret det faglige ledelsesansvar, orienteres den lokale afdeling af den forhandlingsberettigede organisation.”