Ingen faste krav til gruppestørrelser, mundbind til forældre og mindre dokumentation. Efter pædagogers protester mod nye coronaretningslinjer i daginstitutioner ændrer Børne- og Undervisningsministeriet nu kurs til BUPL’s tilfredshed.

Udgivet d. 13. november 2020

Af: Mikkel Prytz, journalist / foto: Colourbox,

Forældre anbefales at bære mundbind eller blive uden for institutionen, der skal være de nødvendige ressourcer til at opdele børn i små grupper, og kravet til dokumentation sættes på pause.

Det er nogle af de ændringer, Børne- og Undervisningsministeriet nu indfører i coronaretningslinjerne for daginstitutioner, efter pædagoger i Nordjylland har gjort opmærksom på, at de regler, der blev meldt ud natten til mandag i denne uge, ikke var til at efterleve med de nuværende ressourcer.

De ændrede retningslinjer, som træder i kraft fredag den 13. november, glæder BUPL-formand Elisa Rimpler:

»Det er godt, at det nu endelig fremgår, at der skal tilføres ekstra ressourcer til de mindre grupper. Det har vi arbejdet for,« siger formanden, der især er tilfreds med, at det nu bliver mere realistisk for pædagoger og ledere i Nordjylland at overholde retningslinjerne.

I første omgang meldte Børne- og Undervisningsministeriet ud, at børn i nordjyske daginstitutioner skulle opdeles i grupper på 2-3 børn indendørs eller omkring 5 børn udendørs. Et krav, der har fået både pædagoger og ledere til at råbe op om, at det kun kan lade sig gøre at afsætte personale til de små børnegrupper, hvis der følger flere pædagoger med, eller hvis institutionerne får lov til at tage imod færre børn.

»Politikere og myndigheder er nødt til at lytte til os, der kender hverdagen og ved, hvor skoen trykker. Det er på den måde, vi bedst kommer igennem krisen,« siger Elisa Rimpler.

Slut med nøl

Også formand for BUPL Nordjylland Liselotte Thomsen er tilfreds med, at ministeriet nu har ændret retningslinjerne for daginstitutioner i de syv nordjyske kommuner.

»Nu vil kommunerne begynde at søge efter de ekstra pædagoger, som især opdelingen af børn i mindre grupper kræver. Det er en opgave, de har nølet med,« mener Liselotte Thomsen, som derfor i den kommende tid vil holde øje med, om institutionerne får de nødvendige ressourcer til at arbejde under de særlige retningslinjer.

Efter hendes opfattelse har pædagogerne i de berørte kommuner taget ændringerne i det pædagogiske arbejde i denne uge med nordjysk sindsro.

»Til gengæld har jeg mødt bekymring i forhold til den muterede coronavirus,« siger Liselotte Thomsen, der derfor er glad for, at de ændrede retningslinjer også betyder, at forældre anbefales at bære mundbind eller holde sig udendørs, når de henter og bringer deres børn.

»Det har flere pædagoger peget på som nødvendigt. Der er kommuner, der allerede har taget stilling til, at forældrene skal bære mundbind. Vi vil følge op i de kommuner, der endnu ikke har,« siger hun.

 

Det betyder ændringerne

Børne- og Undervisningsministeriets ændrede retningslinjer for daginstitutioner i Nordjylland under den aktuelle nedlukning træder i kraft fredag den 13. november og betyder blandt andet:

 

Størrelse på børnegrupper

Nu: Børn skal opdeles i mindre, faste grupper med afsæt i den sædvanlige stue- eller gruppeinddeling, og den faste gruppe børn skal tildeles fast personale. Der er ingen specifikke krav til størrelsen på børnegrupperne. Hvis der anvendes andet personale end pædagoger, anbefaler ministeriet, at arbejdet i grupper foregå under supervision af pædagoger. Der skal sikres tilstrækkeligt pædagogisk personale til, at de mindre børnegrupper kan bemandes.

Før: I de tidligere retningslinjer stod, at børnene skulle holdes i mindre, faste grupper end normalt – fx fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor, og at disse grupper skulle være udgangspunktet for børnenes hverdag.

 

Krav til forældre

Nu: Det anbefales, at forældre enten afleverer og henter udendørs eller bærer visir eller mundbind. Det er en lokal beslutning, om man vælger den ene eller anden løsning.

Før: Ingen krav til forældre i de oprindelige retningslinjer.

 

Ansattes ret til at bære visir

Nu: Arbejdspladsen kan overveje at stille visir til rådighed for pædagogisk personale, der ønsker at bære visir på arbejde.

Før: Det var i de oprindelige retningslinjer op til den enkelte ansatte selv at anskaffe visir.

 

Rengøring

Nu: Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer til rengøring.

Før: Der stod intet om ressourcer til rengøring i de tidligere retningslinjer.

 

Krav om dokumentation og evaluering:

Nu: Fristen for at udarbejde en evaluering af institutionens arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er rykket til den 31. marts 2021. Sprogvurderinger, som skulle være gennemført under nedlukningen af Nordjylland, kan udskydes til senest 31. marts 2021. Kommunerne opfordres desuden til at sætte dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter på pause.

Før: Både fristen for at evaluere den styrkede pædagogiske læreplan og gennemføre aflyste sprogvurderinger var i de tidligere retningslinjer sat til 31. december 2020.