Ledere er vant til selv at tage kontakt til nærmeste chef og til at få tingene til at fungere. Alligevel er det vigtigt med en ledertillidsrepræsentant, der kan være bindeled mellem lederne og forvaltningen, mener LTR i Hedensted Kommune Niels Henning Stræde Nielsen.

Udgivet d. 8. februar 2019

Af: Kurt Balle Jensen, journalist

Det er mandag morgen i Børnehuset Lille Dalby i Hedensted. Leder Niels Henning Stræde Nielsen foretrækker, at vi tager snakken nu, for senere på dagen er det svært at finde tid.´Når man både er leder og tillidsrepræsentant for andre ledere er der nok at se til.

Faktisk kan der være meget travlt, men tag ikke fejl: Ledertillidsrepræsentanten (LTR) kan lide sit hverv og den indflydelse, det giver. Han kan lide at gøre en indsats for trivslen i sin egen institution og blandt lederkollegerne i andre institutioner. »Jeg vil gerne tage ansvar og have indflydelse. Det er vel sådan, jeg er,« siger han og gør ikke noget stort nummer ud af det.

 

»Meget kan klares over en kop kaffe. Men ikke alt. Nogle gange skal der mere til, og så gør vi det, der er nødvendigt.« Foto: Ulrik Tofte

Niels Henning Stræde Nielsen er leder i den integrerede institution Børnehuset Lille Dalby, der ligger lige uden for bygrænsen i den østjyske by Hedensted. Et vækstområde, hvor flere børnefamilier ventes at komme til i daginstitutionen, der i dag har 103 børn og 25 ansatte.

Hvorfor egentlig?
Ledere er vant til selv at påvirke både deres chef og det politiske system, og hvorfor skal ledere så have en tillidsrepræsentant, spørger Niels Henning
Stræde Nielsen og svarer: »Men vi har besluttet hos os, at det vil vi have, og det skal ikke kun være af navn, det skal være af gavn. Sådan føler jeg også, det er. Jeg føler, at jeg spiller en rolle for mine lederkolleger og i samarbejdet mellem forvaltning og ledere,« siger Niels Henning Stræde Nielsen, der er
LTR for lederne i kommunens cirka 25 institutioner.

Det startede et helt andet sted. Niels Henning er fra Lemvig, og som ung uddannede han sig på kontoret ved Spjald Korn og Foderstoffer under Superfos Korn. Som nyuddannet kom en periode med to børn, før karrieren kunne tage fart, men det blev ikke på kontorområdet. Nej, Niels Henning ville være pædagog, som også hans kone, Jonna, er, og i 1996 var han færdiguddannet fra Holstebro Pædagogseminarium.

»Som nyuddannet fik jeg først arbejde i en skovbørnehave, og ret hurtigt blev jeg souschef i Vejles ældste daginstitution, der i forrige århundrede startede som børneasyl,« fortæller Niels Henning. Hermed var han som 29-årig allerede souschef, og efter fire år fik han samme titel i en ny ISS-børnehave i Lindved. Dermed prøvede han et job, der ikke var kommunalt, og også her blev det til fire-fem år.

Nu blev skridtet fra souschef til leder taget i Ølsted, som ligger i Hedensted Kommune. »Jeg følte virkelig, at det var noget, jeg skulle lære, og der var nok af udfordringer. Vi var på landet, og der kom mange nye børn, så vi måtte låne en spejderhytte og lokaler på skolen. Det var vigtige år, hvor jeg følte, at
jeg uddannede mig som leder,« fortæller Niels Henning Stræde Nielsen.

Da der blev behov for en ny institution i Hedensted, landede det hos Niels Henning. Og det er så her, han er nu, i Børnehuset Lille Dalby, og det er herfra, han de seneste fem år har fungeret som både leder og ledernes tillidsrepræsentant.

Min rolle
En rolle, han føler, han i høj grad selv har måttet definere. Han havde siddet i en arbejdsgruppe, der skulle påvirke lederuddannelsen, og havde gjort sig
mange tanker om lederrollen, som han også havde en del erfaring med. Men hvilken rolle skulle ledernes tillidsrepræsentant spille i en landkommune som Hedensted? Hans grundholdning er, at den enkelte leder jo sagtens selv kan gå til sin chef, når der er behov for det, og at ikke alt skal gå gennem ham.

Sådan er det heller ikke i dag. Det vigtige i rollen er at være der, på banen, og at byde sig til, mener han. »Jeg skal gøre mig spilbar. Mine lederkolleger ved, at jeg er her, men de bruger mig forskelligt. I hverdagen er jeg en form for bindeled til dagtilbudschefen. Jeg har den direkte adgang, og det ved kollegerne. De kan altid selv gå til hende, men nogle gange føler de ikke, de kommer igennem, og så beder de mig om at tage det op,« siger Niels Henning Stræde Nielsen.

Som leder i børneinstitutionen Lille Dalby har han dagtilbudschefen som chef. Som tillidsrepræsentant og medlem af MED-udvalget er hun både hans modpart og samarbejdspartner. »Det er vigtigt at finde balancen mellem at være leder og LTR. Jeg kan godt under en samtale med min chef sige, at nu tager jeg lige lederkasketten af og LTR-kasketten på. Så er det som kollegernes tillidsrepræsentant, jeg taler,« siger Niels Henning Stræde Nielsen, der føler, at han bliver hørt af ledelsen og også har indflydelse.

Især når det handler om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, lægger han vægt på at have fingeren på pulsen og medindflydelse. Og Niels Henning Stræde Nielsen bruges i den forbindelse ’begge veje’: Kommunens kompetencechef for læring i dagtilbud er ansvarlig for den daglige drift, og hun gør ham nogle gange opmærksom på noget aktuelt i en institution, der måske kræver hans opmærksomhed.

Hver måned har de to et formelt checkup-møde. Derudover har de løbende kontakt med hinanden. »Hun kan give mig et vink, hvis en leder bøvler med et eller andet problematisk i personalegruppen, i forældregruppen, eller hvad det nu kan være. Så ringer jeg lederen op, eller vi tager en snak, når vi mødes. Og det gør vi ofte,« siger Niels Henning Stræde Nielsen.

Lederne tager også selv kontakt til deres tillidsrepræsentant, når der er behov for at få talt noget igennem. Nogle gange er en snak over en kop kaffe nok,
men ikke altid. »Så er det min opgave at linke lederen videre – i nogle tilfælde skal det være til et møde med vores dagtilbudschef. I andre tilfælde skal vi have booket et møde med BUPL,« siger Niels Henning Stræde Nielsen, der deltager i møderne, hvis det ønskes.

En terrier
LTR’en i Hedensted Kommune oplever generelt, at ikke kun kollegerne, men også cheferne ser ham som en person, der kan få dagligdagen til at glide optimalt. Han kan bringe information videre, han kan  rejse problemer eller forslag fra lederkollegerne over for cheferne, og han kan arbejde for, at der er det bedst mulige klima mellem forvaltning og ledergruppe.

»Jeg foretrækker dialog, hvor vi taler ordentligt sammen. Vores chefer kan godt være pressede, og det kan påvirke tonen negativt. Det havde vi et eksempel på under et ledermøde forleden. Så gik jeg bagefter til vores kompetenceleder og sagde, at den slags jo ikke var befordrende for trivslen. Det gav hun mig ret i og sendte efterfølgende en mail ud. Så var den landet,« siger Niels Henning Stræde Nielsen.

Men selv om han er dialogens mand, er der ét område, hvor han betegner sig som en terrier. »Økonomi og trivsel for lederne hører sammen. Nu skal vi spare, og sådan er det. Men det mindste, vi kan forlange, er da, at økonomien er gennemskuelig, så lederne ved, hvad de har at gøre godt med. Der er nok andet, der presser i dagligdagen.«

Niels Henning vil gøre sit til, at ledernes dagligdag ikke er udfordret mere, end man kan forvente, hvis man siger ja til at blive leder. Han vil sikre, at vejen til forvaltningen og først og fremmest cheferne er så kort som muligt, så småproblemer ikke vokser sig store. Meget kan ordnes over en kop kaffe med cheferne, men linjen til BUPL er varm, og han tager hellere et møde for meget end for lidt. Det vigtigste for mine lederkolleger er jo sådan set at vide, at jeg er her,« som han siger.


Niels Henning Stræde Nielsen (51):

  • Leder af Børnehuset Lille Dalby, Hedensted Kommune.
  • Ledertillidsrepræsentant (LTR) i kommunen.
  • Gift med Jonna, souschef i Vejle. De har tre børn.
  • Medlem af den østjyske BUPL-lederbestyrelse.
  • LTR-funktionen blev indført ved overenskomsten i 2009.
  • Med en ny LTR-uddannelse vil BUPL klæde ledernes tillidsvalgte bedre på til at varetage hvervet.